Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชา มทส. โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Date: 12/02/2564 View: 993
ติดตามความก้าวหน้าการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชา พื้นที่ จ.โคราช

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย และบุคลากรกรม ร่วมติดตามความก้าวหน้าการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชา พันธุ์ฝอยทองภูผายลโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ก้าวหน้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา
 
 
เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชา มทส. โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์...
 
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
บริการจัดส่งยาถึงบ้าน Medicine Delivery...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com