อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยกทีมเยี่ยมชมแปลงกัญชา มทส. ศึกษาต่อยอดเพื่อวางแนวทางส่งเสริมเกษตรกร

Feb 12, 2021 233

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยกทีมเยี่ยมชมแปลงกัญชา มทส. ศึกษาต่อยอดเพื่อวางแนวทางส่งเสริมเกษตรกร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยกทีมเยี่ยมชมแปลงกัญชา มทส. ศึกษาต่อยอดเพื่อวางแนวทางส่งเสริมเกษตรกร  (กัญชาทางการแพทย์ )
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยกทีมเยี่ยมชมแปลงกัญชา มทส. ศึกษาต่อยอดเพื่อวางแนวทางส่งเสริมเกษตรกร  (กัญชาทางการแพทย์ )

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยกทีมเยี่ยมชมแปลงกัญชา มทส. ศึกษาต่อยอดเพื่อวางแนวทางส่งเสริมเกษตรกร ผวจ.นม. ชี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกัญชาครบวงจรของประเทศ

 
          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. ร่วมให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุปโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษา ขยายพันธุ์กัญชาพื้นเมืองของไทย จากนั้น เข้าเยี่ยมชมแปลงกัญชาตามโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาบรมราชกุมารี มทส. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
 
          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัว ให้ความสนใจมาก สอบถามเข้าเป็นจำนวนมาก ถึงการยื่นใบอนุญาตผ่านจังหวัดไปยังตามกระบวนการ อ.ย. จากการเข้าเยี่ยมชมในวันนี้ได้เห็นระบบบการบริหารจัดการปลูกแปลงกัญชาของ มทส. ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเพาะปลูก สายพันธุ์ การให้น้ำ และบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจร รวมถึงการนำไปใช้ประโยชสน์ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกัญชาที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้อย่างแท้จริง  ฝากถึงวิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจปลูกกัญชาและกัญชง ต้องมีองค์ความรู้ ทั้งการศึกษาข้อกฎหมายซึ่งมีระเบียบวางไว้อย่างรัดกุม รอบคอบเป็นขั้นตอน มีข้อปฏิบัติเป็นจำนวนมากต้องมีการศึกษาเรียนรู้ เพราะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และการมีองค์ความรู้ถึงวิธีการปลูก ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงในการเป็นวัตถุดิบด้านอาหารและยา แต่เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมา และเกษตรกรชาวไทย ซึ่งสามารถเข้ามาหาความรู้ที่ มทส. เป็นแหล่งศึกษาความรู้ได้เป็นอย่างดี
 
      นายพิเชษฐ์ วิริยะหาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “แนวทางการส่งเสริมการปลูกกัญชา กัญชง ตามแนวทางของกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้ได้เริ่มศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง เพื่อหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมสำหรับเกษตรกรในการปลูกกัญชา กัญชง การดูแลเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม การควบคุมและการกระจายพันธุ์ รวมถึงการรับรองขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ด้วย ภายใต้แนวทาง ทำอย่างไรจะถึงมือเกษตรกรและสามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับการนำคณะเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์พื้นบ้านของไทย และการคัดสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับปลูกพื้นที่ เพื่อให้ได้กัญชาคุณภาพให้สารออกฤทธิ์สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ทั้งนี้ทราบว่า มทส. ได้มีกระบวนการผลิตสำเร็จแล้วหนึ่งรุ่น มีผลผลิตเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพ กระบวนการปลูกที่ได้มาตรฐาน และมีสารออกฤทธิ์สูง มีการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว การเข้าเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายและแนวทางการส่งเสริมกัญชา กัญชง ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อจะส่งต่อถึงมือเกษตรกรชาวไทยที่สนใจ ซึ่งถือว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของวิสาหกิจชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
 
3 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุ
Worldwide IVF Center

ICSI Promotion

ราคาพิเศษ 169,000
Worldwide IVF Center
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com