คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ นำร่องที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

Feb 12, 2021 503

สาธารณสุข เปิด“คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ” ในวันหยุดราชการ อำนวยความสะดวก รองรับสังคมผู้สูงอายุ นำร่องที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ให้ลูกหลานพาผู้อายุพบแพทย์เฉพาะทาง ดูแลครอบคลุมครบวงจร

คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ นำร่องที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี (ข่าวสาธารณสุขไทย )

จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 12 ล้านคน (20% ของประชากร) จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องมียุทธศาสตร์ในการรับมือปัญหาด้านสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงระบบดูแลผู้สูงอายุ ใน 3 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านการบริการสุขภาพ
 2. ด้านสวัสดิการสังคม และ
 3. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการลดปัญหาการติดบ้าน ติดเตียง ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีการดำเนินการต่างๆ

 • ในปี 2563 ได้พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ระดับตำบล โดยมีตำบลที่ผ่านเกณฑ์ 6,722 ตำบล จาก 7,255 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 92.65
 • มีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลสามารถเปลี่ยนจากกลุ่มติดเตียงเป็นติดบ้านร้อยละ 1.44
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้ง “คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ” นำร่องที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ให้บริการใน วันหยุดราชการ  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น
ซึ่งหากประสบความสำเร็จ จะขยายบริการไปยังโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด ในเดือนเมษายน ปี 2564

“คลินิกพิเศษเฉพาะทาง โรคผู้สูงอายุ”

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี นี้ จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคต่างๆ ให้บริการ ในช่วงเริ่มต้น จะเปิดให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุมาได้ โดยเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้นจะเปิดบริการเพิ่มในวันเสาร์ ในเวลาเดิม

รายละเอียดบริการ (จากเพจ รพ.อุดรธานี)
 • ให้บริการทุกวันอาทิตย์ 8-12 น.
 • ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลอุดรธานี
 • โทร 042-245-555 ต่อ 3222  หรือ 094-2707555
 • ค่ารักษา ตามสิทธิ์ที่เบิกได้
 • มีค่าบริการนอกเวลาราชการ (เบิกคืนไม่ได้) เริ่มต้น 300 บาท
 • นัดหมายล่วงหน้าได้
 
โดยทั่วไป ผู้สูงอายุที่มารับบริการส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ระบบปัสสาวะมีปัญหา ท้องเสีย และเจ็บป่วยทั่วไป หากจำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง ต้องการความเชี่ยวชาญต่อเนื่อง ก็จะถูกส่งต่อไปยังคลินิกเฉพาะทางในวันราชการ โดยไม่มีคิว ได้ตรวจตามเวลาที่นัดไว้

นอกจากนี้ ในระยะที่สอง หากคลินิก มีการใช้บริการมากขึ้น (มากกว่า 20 รายต่อวัน) ยังพิจารณาถึงโอกาสในเปิดคลินิกอื่นๆ เพิ่มในโรคที่สอดคล้องกับอาการของผู้สูงอายุด้วย เพื่อให้บริการให้ครบวงจร และมีคุณภาพที่สุด

ในอนาคต คลินิกได้เตรียมเปิดบริการให้คำปรึกษาแพทย์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วย

ทำไมต้องอุดรธานี

 • จังหวัดอุดรธานี มีผู้สูงอายุร้อยละ 15.28 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 • พบผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน

        “นโยบายคลินิกพิเศษนอกเวลา เป็นอีกนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งใจให้มีขึ้น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกให้ลูกหลานสามารถพาผู้สูงอายุมารับบริการทางการแพทย์ได้แล้ว การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเป็นสิ่งสำคัญในผู้ป่วยรายใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการพบแพทย์เพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงการดูแลรักษาและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง” 

 
 
Ads block
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com