Home : ทันตกรรม

ทันตกรรมเด็ก เปิดบริการปกติ โรงพยาบาลเอกชัย

ทันตกรรมเด็ก เปิดบริการปกติ?
⏰ วันอังคาร 09.00 – 19.00 น.
⏰ วันเสาร์ 09.00 – 17.00 น.
?สอบถามรายละเอียด และนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ :
?ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเอกชัย ☎️โทร. (034) 417-999 ต่อ 233, 234
สายด่วน 1715
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเอกชัย T: 1715 T: 034 – 417999
Date: 14/02/2564 View: 340
ทันตกรรมเด็ก เปิดบริการปกติ โรงพยาบาลเอกชัย  ทันตกรรม ทันตกรรม Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่4, ถนนเอกชัย
ตำบลโคกขาม, อำเภอเมือง,
จังหวัดสมุทรสาคร, 74000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com