Home : ดูแลผู้สูงอายุ

High Care Package โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยมาตรฐานระดับสากลในบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน
โทร. 02-078-5777
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา T: 02-078-5777
Date: 14/02/2564 View: 247
image1 size: 475x385px
High Care Package
 
สำหรับผู้ป่วยติดเตียงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อคอยสังเกตอาการของโรคแทรกซ้อน ทั้งยังต้องการการกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธี เพื่อให้สุขภาพร่างกายไม่ทรุดถอย ดูแลรักษาคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุด
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยมาตรฐานระดับสากลในบรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน
โทร. 02-078-5777


บริการด้านการแพทย์และการพยาบาล
ตรวจร่างกายแรกรับโดยแพทย์
ประเมินแรกรับโดยนักกายภาพบำบัด และ พยาบาลวิชาชีพ
แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
ดูแลและให้การพยาบาลสำหรับผู้ป่วย High Care
 
กายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียง
   8 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการประเมินอาการ
การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS Rehabilitation)
การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Rehabilitation)
การฟื้นฟูระบบประสาทและการรับความรู้สึก (Nerve & Sensory Rehabilitation)
การฝึกกระตุ้นการกลืนและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด (Oro-Motor/Swallow Rehabilitation)
 
กิจกรรมบำบัด
กิจกรรมคาราโอเกะประจำวัน
เดินผ่อนคลายชมสวน
ตักบาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 12 ครั้ง
โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง
โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 12 ครั้ง
โปรแกรมกิจกรรมบำบัดเดี่ยว
 
บริการด้านอาหาร
อาหารทั่วไป อาหารทางสายยาง 3 มื้อ/วัน
อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน
 
บริการเสริม
บริการซักรีดเสื้อผ้า 50 ชิ้น/เดือน
บริการรถรับส่ง 1 ครั้ง/เดือน (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง
 
บริการอื่นๆ
ตรวจวินิจฉัย – ราคาตามจริง
ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยาประจำตัว) – ราคาตามจริง
อาหารเพิ่มเติม – 300 บาท/มื้อ/ท่าน
เตียงเสริมสำหรับญาติ – 300 บาท/คืน
บริการรับ-ส่งโดยรถตู้รองรับรถเข็น ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณทล – 1,500 บาท (ไป-กลับ)
การดูแลพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพ (เวรกลางวัน/เวรกลางคืน)*
พยาบาลวิชาชีพ – 2,200 บาท/เวร
ผู้ช่วยพยาบาล – 1,600 บาท/เวร
พนักงานช่วยการพยาบาล – 1,400 บาท/เวร
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

89/3 ถ. พหลโยธิน คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]