Home : ดูแลผู้สูงอายุ

Intensive Rehabilitation Package โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ให้บริการดูแลผู้ป่วยพักฟื้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยมาตรฐานระดับสากล เน้นการบำบัดอย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูทั้งร่ายกายและจิตใจ ในบรรยากาศร่มรื่นเหมือนอยู่บ้าน โดยไม่ต้องเหนื่อยเดินทาง
โทร. 02-078-5777
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา T: 02-078-5777
Date: 14/02/2564 View: 234
Intensive Rehabilitation Package โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา  ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ Healthserv.net
 Intensive Rehabilitation Package
 
สำหรับผู้ป่วย ที่ต้องการการดูแลเฉพาะโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังผ่าตัด หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคทางระบบกระดูกและข้อ โรคทางระบบประสาท โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด และผู้ที่ต้องการเน้นการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูร่างกาย
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัย ให้บริการดูแลผู้ป่วยพักฟื้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยมาตรฐานระดับสากล เน้นการบำบัดอย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูทั้งร่ายกายและจิตใจ ในบรรยากาศร่มรื่นเหมือนอยู่บ้าน โดยไม่ต้องเหนื่อยเดินทาง
โทร. 02-078-5777
 
Intensive Rehabilitation Package
บริการที่ได้รับในแพ็กเกจทั้งหมด
 
บริการด้านการแพทย์และการพยาบาล
ตรวจร่างกายแรกรับ โดยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และ พยาบาลวิชาชีพ
แพทย์เข้าเยี่ยม 1 ครั้ง/วัน
ดูแลโดยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 
กายภาพบำบัดเฉพาะทาง
  8 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการประเมินอาการ
การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS Rehabilitation)
การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Rehabilitation)
การฟื้นฟูระบบประสาทและการรับความรู้สึก (Nerve & Sensory Rehabilitation)
การฝึกกระตุ้นการกลืนและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด (Oro-Motor/Swallow Rehabilitation)
 
กิจกรรมบำบัด
กิจกรรมธาราบำบัด จำนวน 4 ครั้ง
กิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)
ธรรมชาติบำบัด
กิจกรรมทางศาสนา (ใส่บาตรสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย 12 ครั้ง/เดือน
โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 12 ครั้ง
โปรแกรมกิจกรรมบำบัดกลุ่ม 8 ครั้ง
โปรแกรมกิจกรรมบำบัดเดี่ยว
โปรแกรมกิจกรรมนอกสถานที่ 1 ครั้ง
 
บริการด้านอาหาร
อาหารทั่วไป หรือ อาหารทางสายยาง 3 มื้อ/วัน
อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน
 
บริการเสริม
บริการซักรีดเสื้อผ้า 50 ชิ้น/เดือน
บริการรถรับส่ง 1 ครั้ง/เดือน (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดย Emergency Team 24 ชั่วโมง
 
ตรวจวินิจฉัย – ราคาตามจริง
ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยาประจำตัว) – ราคาตามจริง
อาหารเพิ่มเติม – 300 บาท/มื้อ/ท่าน
เตียงเสริมสำหรับญาติ – 300 บาท/คืน
บริการรับ-ส่งโดยรถตู้รองรับรถเข็น ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณทล – 1,500 บาท (ไป-กลับ)
การดูแลพิเศษโดยพยาบาลวิชาชีพ (เวรกลางวัน/เวรกลางคืน)*
พยาบาลวิชาชีพ – 2,200 บาท/เวร
ผู้ช่วยพยาบาล – 1,600 บาท/เวร
พนักงานช่วยการพยาบาล – 1,400 บาท/เวร
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

89/3 ถ. พหลโยธิน คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com