Home :

แผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาทางการผ่าตัด ทั้งในภาวะเร่งด่วน ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ รวมถึงโรคที่ไม่เร่งด่วนแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งการผ่านตัดโดยทั่วไป มีทีมแพทย์และบุคลากรที่จะให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องรอบด้านก่อนตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัด มีทีมแพทย์ด้านวิสัญญีเพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

การบริการทางด้านศัลยกรรม

ตรวจและรักษาโรคในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน
ตรวจและรักษาบริการโรคทางด้านอุบัติเหตุ
ตรวจและรักษาโรคในภาวะไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-147-2525 ต่อ 9001 หรือ 9002
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม T: 02-147-2525
Date: 14/02/2564 View: 297
 ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาทางการผ่าตัด ทั้งในภาวะเร่งด่วน ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ รวมถึงโรคที่ไม่เร่งด่วนแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งการผ่านตัดโดยทั่วไป มีทีมแพทย์และบุคลากรที่จะให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องรอบด้านก่อนตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัด มีทีมแพทย์ด้านวิสัญญีเพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
 
การบริการทางด้านศัลยกรรม 
 
ตรวจและรักษาโรคในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน
ตรวจและรักษาบริการโรคทางด้านอุบัติเหตุ
ตรวจและรักษาโรคในภาวะไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-147-2525 ต่อ 9001 หรือ 9002
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม

333 หมู่ 3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com