Home : กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม

กายภาพบำบัด โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์
รอบเช้า 09.00 น. - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
วันเสาร์
รอบเช้า 09.00 น. - 12.00 น.

ติดต่อ
02-2330955-6 ต่อ 340
02-2372190-4 ต่อ 340
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ปกส T: 02 233 0955
Date: 15/02/2564 View: 334
กายภาพบำบัด โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ  กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู  EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู  EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม Healthserv.net
 กายภาพบำบัด
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิให้บริการแผนกกายภาพบำบัด ให้บริการในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผู้รับบริการผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ วางแผน ดูแลรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี และมีความปลอดภัย ในราคาที่ประหยัด
 
ประโยชน์ของกายภาพบำบัด
วิชาชีพกายภาพบำบัด คือ วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟู ความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด
 
การให้บริการรักษา
 
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
กายภาพบำบัดระบบประสาท
กายภาพบำบัดระบบหัวใจและปอด
กายภาพบำบัดระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
 
อัลตร้าซาวน์ Ultrasound
กระตุ้นไฟฟ้า Electrostimulation
กระตุ้นไฟฟ้า Interferential
กระตุ้นไฟฟ้า TENS
ดึงคอ CervicalTraction
ดึงหลัง PelvicTraction
แช่พาราฟิน Paraffin
ประคบเย็น Coldcompress
ประคบร้อน Hotfomentation
Mobilization
Activeexercise
ดัดองศาข้อ PassiveROM
เคาะปอดจัดท่าระบายเสมหะ Percussionandposturaldrainage
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ปกส

606 ถนน เยาวราช แขวง สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com