Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

บริการส่งยาถึงบ้าน Medicine Delivery & Medicine Drive Thru โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

บริการของ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

Update: 25/09/2564 View: 489
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้จัดช่องทางการให้บริการส่งยาถึงบ้านในช่วงสถานการณ์โรคติดต่อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวกขึ้น ส่งเสริมมาตรการ Stay at home และถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเฝ้าระวังของโรงพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
ผู้รับบริการที่รับยาประจำ และไม่ประสงค์เข้ามาพบแพทย์ (Medicine Delivery)
 
ผู้รับบริการติดต่อมาที่ศูนย์ สถาบัน และคลินิก เพื่อแจ้งความประสงค์ขอชื้อยาประจำ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ สถาบัน คลินิกทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติการรักษา ติดต่อประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้  
แพทย์โทรกลับเพื่อให้คำปรึกษา แจ้งรายละเอียดและให้ข้อมูลทางการรักษา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ สถาบัน คลินิก ประสานแผนกการตลาดเพื่อติดต่อผู้รับบริการเรื่องการจัดส่ง การแจ้งยอดค่าบริการ และการนำส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง Line หรือ FB messenger ของโรงพยาบาล
แผนกการตลาด รับยืนยันการชำระเงินจากผู้รับบริการ พร้อมหลักฐานยินยอมจัดส่งยาทางไปรษณีย์  รวบรวมส่งต่อแผนกการเงินออกใบเสร็จรับเงิน และเบิกยา เพื่อจัดส่งให้ผู้รับบริการผ่านไปรษณีย์ไทย ด้วยระบบ EMS และแจ้งหมายเลขพัสดุ
กรณีชำระเงินก่อนเวลา 12.00 น. จัดส่งให้เช้าวันรุ่งขึ้น
หากชำระเงินหลังเวลา 12.00 น. จัดส่งให้อีก 1 วันถัดไป ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นำส่งให้ในวันทำการ
ผู้รับบริการที่รับยาประจำ และไม่ประสงค์เข้ามาพบแพทย์ แต่ต้องการมารับยาและชำระเงินเองโดยไม่มาติดต่อที่คลินิก (Medicine Drive Thru)
 
ผู้รับบริการติดต่อมาที่ศูนย์ สถาบัน และคลินิก เพื่อแจ้งความประสงค์ขอชื้อยาประจำ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ สถาบัน คลินิกทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติการรักษา ติดต่อประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้  
แพทย์โทรกลับเพื่อให้คำปรึกษา แจ้งรายละเอียดและให้ข้อมูลทางการรักษา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ สถาบัน คลินิก ประสานแผนกการเงิน เพื่อติดต่อผู้รับบริการเรื่องวันและเวลาในการเข้ามารับยา
แผนกการเงิน รับชำระเงิน พร้อมจัดส่งยาให้กับผู้รับบริการในจุด Drive Thru (ลานหน้าห้องฉุกเฉิน อาคารร้อยปีบารมีบุญ)
ยอดค่าบริการที่ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
 
ประเภทยาที่ไม่สามารถจัดส่งให้ผู้รับบริการ ได้แก่ ยาที่ต้องแช่ตู้เย็น, ยาน้ำแบบขวด, ยาวัตถุออกฤทธิ์จิตประสาท, ยาฉีดและอาหารเสริมทางการแพทย์ (นมต่างๆ)

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

27 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Facebook

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)