Home :

มูลนิธิเซนต์หลุยส์ เชิญร่วมบริจากโครการ จิตกุศลรวมใจ สู้ภัย COVID-19 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ T: 02 838 5555
Date: 18/02/2564 View: 602
มูลนิธิเซนต์หลุยส์ เชิญร่วมบริจากโครการ จิตกุศลรวมใจ สู้ภัย COVID-19 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์    Healthserv.net
 มูลนิธิเซนต์หลุยส์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน โครงการ "จิตกุศลรวมใจ สู้ภัย COVID-19" 
 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม และร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวัรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการ "จิตกุศลรวมใจ สู้ภัย COVID-19" สามารถบริจาคได้ที่
 
สำนักงานมูลนิธิเซนต์หลุยส์ อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 1 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิเซนต์หลุยส์ (โครงการจิตกุศล)" ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 002-705474-1
ตู้รับบริจาคของมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ภายในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
โทร 02 838 5555 ต่อ 20122, 20120-1
E-mail: foundation@saintlouis.or.th
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

27 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com