Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน - TNN

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษบ้านหนองเต่า ตำบลหนองแก่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันลงมือปลูกต้นกัญชา 50 ต้นแรกของทางกลุ่ม
Date: 13/03/2564 View: 706
image1 size: 952x528px
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ปารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และ นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษบ้านหนองเต่า ตำบลหนองแก่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันลงมือปลูกต้นกัญชา 50 ต้นแรกของทางกลุ่มฯ ในโรงเรือนที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสร้างไว้ สำหรับการปลูกกัญนำร่องชุดแรก โรงเรือนนี้มีการควบคุมแสง ระบบน้ำ และระบบความปลอดภัยจำกัดการเข้าออก ตลอดจนมีระบบกล้องวงจรปิดบันทึก เพื่อควบคุมไม่ให้มีการลักลอบนำกัญหาออกจากโรงเรือน โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากกัญชา ยังถือว่าเป็นพืชที่ต้องมีการควบคุมการใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้การปลูกอยู่ในการควบคุมของทางราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วย
 
นายแพทย์ปารถนา ประสงค์ดี กล่าวว่า สรรพคุณกัญชาในทางการแพทย์มีสารที่สามารถรักษาได้กลายโรค อีกทั้ง จังหวัดอุทัยธานีมีโรงพยาบาลหนองฉาง ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตยาสมันไพรรองรับผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกพืชกัญชาอยู่แล้ว แต่การปลูกต้องได้คุณภาพ มาตรฐานภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ส่วนที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นเรื่องในอนาคต
 
นางศุภากร เพ็ญเขตรกิจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษบ้านหนองเต่า กล่าวว่า แรงบันดาลใจเกิดจากความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากแหล่งต่างๆว่ากัญชามีสรรพคุณทางการแพทย์ กอปรกับภายในชุมชนมีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องทานยาจนกระทบต่อไต จึงปรึกษากันภายในกลุ่มกับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดมทุนได้ 107,000 บาท นำไปจัดสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ได้ตามกฎเกณฑ์ และเริ่มการปลูก
    
นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนแห่งนี้ ว่ามีความรู้และสั่งสมประสบการณ์ในการปลูกปลอดสารพิษและพืชสมุนไพร มานาน ดังนั้นการต่อยอดปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์จึงน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านแพทย์แผนไทยและทางเศรษฐกิจในชุมชน แต่ก็ยังคงได้รับการดูแลจากทางราชการเพื่อให้การปลูกพืชกัญชาเป็นไปตามกรอบของกฎหมายขณะนี้ ส่วนในอนาคตจะสามารถจะสามารถเป็นต้นแหล่งความรู้ แหล่งต้นพันธุ์ให้ชาวบ้านนำไปขยายผลถ้ากฎหมายปลดล็อกใช้ในการปลูกและใช้กัญชา เพิ่มขึ้น อีกด้วย

TNN Thailand
22 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพ TNN
 Thailand, 420 Forest Park Channel
Video 420 Forest Park Channel
 
 
อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน - TNN  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 947x527 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]