Home : ความรู้สุขภาพ

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่
Date: 11/06/2563 View: 628
 

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วแต่ละปีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ ทำใหเกิดความรุ่นแรงมากหรือน้อย แต่จะรุ่นแรงมากในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังหรือภูมิคุ้มกันต่ำเช่น ผู้สูงอายุ จนอาจถึงขั้นเสียชีวิต ทำให้ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ต้องลาหยุดงาน และประสิทธิภาพการทำงานลดลงโรคไข้หวัดใหญ่จะก่อให้เกิดความรุ่งแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดาดังนี้

อาการ

       ไข้หวัดธรรมดา

ไข้ : พบได้บ่อยในเด็ก ผู้ใหญ่อาจจะมีไข้ต่ำๆ

ปวดกล้ามเนื้อ : ไม่ค่อยพบถ้ามีก็น้อยๆ

อ่อนเพลีย : ไม่ค่อยพบ

คลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน : มีน้อยและเป็นระยะสั้นๆ

คัดจมูกน้ำมูกไหล : ไม่ค่อยพบ

เจ็บคอ : พบบ่อยในระยะเริ่มแรก

เชื้อ : เชื่อไวรัสในทางเดินหายใจตัวอื่นๆ

        ไข้หวัดใหญ่

ไข้ : มีไข้สูงเฉียบผลัน 38-40 องศา

ปวดกล้ามเนื้อ : ปวดเมี่อยตามกล้ามเนื้อและปวดหลัง

อ่อนเพลีย : เป็นมากและอาจเป็นนานถึงสัปดาห์

คลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน : พบได้ในเด็ก

คัดจมูกน้ำมูกไหล : พบบ่อย ในระยะหลังๆ

เชื้อ : Influenza Virus

การระบาด

                ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการระบาดทั่วภูมิภาค บางปีถ้ารุนแรงจะระบาดที่วโลก เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงมีไวรัสก่อให้เกิดโรค ในสัตว์ก็แพร่สู่มนุษย์ทำให้เกิดโรคได้สำหรับประเทศไทย มีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ช่วง พฤษภาคม-ตุลาคม และ มกราคม-กุมภาพันธ์

การติดต่อ

                เชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง โดยการหายใจ ได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านเข้าทางเยื่อบุตา จมูก และปาก และจากการได้สัมผัสสิ่งที่เป็นเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ หรือการจูบ รวมถึงการที่มือไปสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตา หรือ เอาเข้าปาก เป็นต้น

 อาการแทรกซ้อน

                ส่วนมากจะหายใจได้เองโดยมีภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนจะเกิดขึ้นเป็นส่วนน้อย ที่พบได้บ่อย ได้แก่ ไซนัส อักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หูชั้นในอักเสบ หลอดลมอักเสบ ภาวะที่สำคัญคือปอดอักเสบ ซึ่งมักจะเกิดกับจากแบคทีเรียพวก นิวโมค๊อกคัส หรือสเตฟฟิโลค๊อกคัส ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงมักจะเกิดในเด็ก ผู้สูงอายุ

การรักษา

                ให้นอนพักผ่อนมากๆและไม่ควรออกกำลังกายดื่มน้ำ น้ำผลไม้ หรืออาจจะดื่มน้ำเกลือแร่ร่วมด้วย แต่ไม่ควรดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียว เพราะจะทำให้ขาดเกลือแร่ได้ รักษาตามอาการเหมือนไข้หวัด คือ ห้ามอาบน้ำเย็น ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเวลามีไข้สูง กินอาหารอ่อน ใช้ยาแก้ปวด Paracetamol ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-2 เม็ด

(500 มิลลิกรัม) วันละ 2-3 ครั้ง ควรหลีกเลียงการใช้ยาแอสไพริน ถ้ามีอาการหอบหรือสงสัย ปอดอักเสบ ควรส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

ด้วยความปรารถนาดี จาก รพ.วิภาวดี

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]