Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

ทำฟัน ใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์

บริการของ โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์

Update: 06/09/2564 View: 871
ขูด อุด ถอน ใช้สิทธิประกันสังคม 900 บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

สอบถามข้อมูลและนัดหมายเพิ่มเติม แผนกทันตกรรม
ชั้น 2 อาคารปานปิติ โทร 02 994 8200-3 ต่อ 2201, 2203
 

โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์ ปกส

29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Facebook Youtube

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)