Home :

ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม
โทรศัพท์ 0-7636-1234
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปกส T: 076-361234
Date: 24/02/2564 View: 810
ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  Healthserv.net
 
ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  Healthserv.net
ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  Healthserv.net
ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  Healthserv.net
ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  Healthserv.net
ตารางแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  Healthserv.net
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปกส

353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร: 076 361 234
แฟกซ์: 076 361 333
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com