Home : ความรู้สุขภาพ

อายุที่แท้จริงของร่างกายบอกได้ด้วยสายดีเอ็นเอ( Telomere Length )

Date: 11/06/2563 View: 577

 อายุที่แท้จริงของร่างกายบอกได้ด้วยสายดีเอ็นเอ(  Telomere Length )

การตรวจวัดระดับความยาวของสายดีเอ็นเอ มีความสำคัญสำหรับคนที่รักสุขภาพและต้องการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว เราจะได้รู้อายุของเซลล์ภายในร่างกายของเราว่ามีการแปรผันตรงกับอายุจริงของเราหรือไม่ การหดสั้นลงของสายดีเอ็นเอ หมายถึง ชีวิตของเราจะสั้นลงเรื่อยๆจากความเสื่อมสภาพของเซลล์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคหลายชนิด เช่นโรคหลอดเลือด โรคระบบประสาท และโรคมะเร็งชนิดต่างๆ อีกทั้งยังทำให้เกิดความเสื่อมชราของเซลล์ในร่างกาย ในอีกด้านหนึ่งหากสายDNA มีขนาดยาวสามารถบ่งบอกว่าสภาวะร่างกายของเราอยู่ในเกณฑ์ดีและจะมีชีวิตที่ยืนยาว

ปัจจัยที่มีผลต่อการหดสั้นของสายดีเอ็นเอ ได้แก่

-กรรมพันธุ์

-พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ ความอ้วน ความเครียด การนอนหลับ

-สภาวะรอบตัว

จะดีกว่าไหม...หากเราได้รู้ว่าสายDNA ของเราสั้นหรือยาว เพื่อให้เราได้บำรุง รักษา เพื่อให้ สายDNA ของเรายืดยาวไปพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรง

 

            ด้วยความปรารถนาดีจากแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัย


แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]