Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

ชลบุรี ชมโรงเรือนกัญชาวิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี

โรงเรือนปลูกกัญชาแห่งแรกของชลบุรี ได้รับอนุญาติให้ปลูกกัญชา ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563 ได้รับ-ส่งมอบเมล็ดพันธ์ เพื่อเริ่มปลูก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564
Date: 24/02/2564 | Update: 16/03/2564 View: 6,196
ชลบุรี ชมโรงเรือนกัญชาวิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net

พาทัวร์ชมความเขียวชะอุ่ม สวยของใบดอกกัญชา ที่โรงเรือนกัญชา วิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี 

นับเป็นแห่งแรกของชลบุรี  ที่ได้ผลผลิตงอกงามอย่างนี้ 

โรงเรือนกัญชาท่าบุญมี ได้รับอนุญาติให้ปลูกกัญชา ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563 และ ดำเนินการโดย  รพ.สต.ท่าบุญมี ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน ท่าบุญมี ประชาร่วมใจ ดังมี รายละเอียดการรับ-ส่งมอบเมล็ดพันธ์ เพื่อเริ่มปลูก ตามปรากฏในหนังสือส่งมอบ เมื่อวันที่  9 มกราคม 2564

"ทางวิสาหกิจได้รับมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาแห้ง จากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 120 เมล็ด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเมล็ดพันธุ์นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตสกลนคร  โดยมีหนังสือส่งมอบโดยนายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร (เป็นผู้รับอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามหนังสือสำคัญที่ 27/2562 และจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามหนังสือสำคัญที่ 1/2563 ) ให้กับวิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ โดยมีนายชวลิต พิรกิตติวรกุล (ผอ.รพ.สต.ท่าบุญมี และเป็นผู้ดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 10.35 น. "

สำหรับใครที่มุ่งหวังว่าจะขอแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือแม้แต่ผลิตผลจากโรงเรือนนี้ โปรดต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ ตามที่ทางแอดมินของเพจวิสาหกิจชุมชน ได้ให้คำอธิบายไว้ดังนี้

"กัญชา ท่าบุญมี ขอเรียนให้ทราบโดยถ้วนหน้าว่า เราเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่มีผลิตภัณท์ อะไรจำหน่าย  เพราะกัญชาที่ปลูกนี้ เมล็ด เราได้มาจากกรม และจะต้องขายส่งคืนช่อดอก กลับไปยังกรมครับ  ไม่มีสิทธิ์ที่จะจำหน่ายให้กับใครทั้งสิ้น จึงขอความกรุณา ให้เข้าใจตรงกันดังนี้คับ"

วิสาหกิจชุมชน ท่าบุญมี ประชาร่วมใจ
ตั้งอยู่ที่ ตลาดเกาะโพธิ์ ซอย 15 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ติดต่อได้ที่ รพ.สต.ท่าบุญมี
โทร 089-994-9965

อยากมาเรียนรู้ศึกษาดูงาน
ติดต่อได้ที่  084-7330909
ชลบุรี ชมโรงเรือนกัญชาวิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
ชลบุรี ชมโรงเรือนกัญชาวิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
 
ชลบุรี ชมโรงเรือนกัญชาวิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
ชลบุรี ชมโรงเรือนกัญชาวิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
ชลบุรี ชมโรงเรือนกัญชาวิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
ชลบุรี ชมโรงเรือนกัญชาวิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com