Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

ตลาดนัดสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 64

ตลาดนัดสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ บริเวณสวนสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Date: 24/02/2564 | Update: 25/03/2564 View: 833
ตลาดนัดสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 64  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 ทุกวันพุธ เวลา 07.00-15.00 น.
พบกับ...
ตลาดนัดสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
เวลา 09.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่องกัญชา (ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม)
เวลา 11.45 น. ดนตรีในสวน
 
ณ บริเวณสวนสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ข่าวแวดวงวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com