Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

เปิดแนวทางปฏิบัติ ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา 6 ต้น เกษตรกรไทยรออีกนิด โดย รมช มนัญญา ไทยเศรษฐ์

Date: 24/02/2564 | Update: 24/02/2564 View: 543
เปิดแนวทางปฏิบัติ ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา 6 ต้น เกษตรกรไทยรออีกนิด โดย รมช มนัญญา ไทยเศรษฐ์  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

เปิดแผนปฏิบัติ ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา 6 ต้น โดย รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ร่วมกับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้รายละเอียด ดังนี้

โครงการปลูกกัญชา บ้านละ 6 ต้นนี้ จะเป็นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานสำคัญ ตั้งแต่ กระทรางเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สาธารณสุขจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  โดยทั้งหมด จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ และดำเนินการ ผลักดัน ในส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ การยื่นเรื่องขออนุญาต การตรวจสอบพื้นที่ การพิจารณาจัดสรรต้นกล้า ต้นพันธุ์ การเตรียมการและขั้นตอนการปลูก ฯลฯ เหล่านี้ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร ประสบผลสำเร็จมากที่สุด ลดความสูญเสีย ได้ผลผลิตมีคุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลจากการหารือร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 
 
ร่างแนวปฏิบัติ เบื้องต้น ดังนี้
1. เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ ยื่นเรื่องที่สาธารณสุขจังหวัด โดยแบบฟอร์มการยื่นขออนุญาตจะเป็นแบบเดียวกันกับการยื่นขอที่อย. (ในกรุงเทพ) โดยในแบบฟอร์มต้องระบุ เช่น นำเมล็ดพันธุ์จากที่ใด ผลผลิตจะจำหน่ายให้ใคร ฯลฯ 

2. จากนั้นสาธารณสุขจังหวัดจะส่งเรื่องต่อไปที่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อส่งอนุกรรมการทำการตรวจสอบและลงพื้นที่ เก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเกี่ยวกับการปลูก (ต้นพันธุ์ วัสดุปลูก วิธีการ) หลังจากนั้นจะส่งเรื่องกลับมายังสาธารณสุขจังหวัด และส่งมอบให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น เป็นผู้อนุมัติ
 
3. เมล็ดพันธุ์ การเตรียมการปลูก 
ในส่วนนี้ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ การเตรียมต้นพันธุ์ วัสดุปลูก ดิน และวิธีการปลูก  โดยแบ่งเป็น 
  • กรณี กัญชง สามารถนำเข้าได้ โดยขออนุญาตจาก อย. มี 2 แหล่ง นำเข้า และ พื้นไทย 
  • กรณี กัญชา ใช้แหล่งพันธุ์ของไทย โดยหลักๆ จะมาจาก รพ. อภัยภูเบศร โดยเมล็ดพันธุ์ที่ได้มา กรมวิชาการเกษตรจะทำการปักชำ เพื่อขยายพันธุ์เป็นต้นกล้า (แทนการให้เมล็ดพันธุ์) รวมถึงเตรียมวัสดุปลูก ดิน และการสนับสนุนการปลูก วิธีการปลูก ที่อาจแตกต่างกันไป ขั้นกับสภาพพื้นที่
ส่วนความคืบหน้าในการพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรและปลูกในประเทศไทย โดยต้องให้ได้  CBD สูง THC สูง ด้วยนั้น กรมวิชาการเกษตรระบุว่า ในเดือนตุลาคม 64 นี้ จะได้สายพันธุ์หลักแน่นอน
 
จากร่างแนวปฏิบัตินี้ คาดว่าได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

Cann Society TV
20 Feb 2021
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com