Home : ข่าว COVID-19

โควิดวัคซีน ให้ร่วมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่ - Yong Poovorawan

วัคซีนโควิด เป็นวัคซีนใหม่ จึงไม่ควรให้พร้อมกับวัคซีนอื่น เพราะถ้ามีอาการข้างเคียงจะไม่รู้ว่าเกิดจากวัคซีนอะไร โทษกันไม่ได้ จึงไม่ให้พร้อมกับวัคซีนอื่น
Date: 24/02/2564 | Update: 03/03/2564 View: 516
โควิดวัคซีน ให้ร่วมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่ - Yong Poovorawan  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

โควิดวัคซีน ให้ร่วมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่

โดยปกติ วัคซีนเชื้อตาย ให้ร่วมกับวัคซีนเชื้อตาย หรือเชื้อเป็นได้ เช่นการให้วัคซีนในเด็ก เราให้วัคซีน  5 โรคค  6 โรค เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบ เยื้อหุ้มสมองอักเสบ โปลิโอ ให้พร้อมกับวัคซีนโรตา (เชื้อเป็น) รับประทานและยังให้พร้อมกับวัคซีนปอดบวม  IPD อีกด้วยได้ (2 เข็ม 1 หยอด) การให้วัคซีนเชื้อเป็นถ้าให้ผ่านไปแล้วเป็นเวลาเป็นวัน ก็ไม่ควรให้วัคซีนอื่นตาม จน 4 สัปดาห์ เช่นการให้ MMR (หัด หัดเยอรมัน คางทูม) ถ้าให้พร้อมให้ได้เช่น ให้พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถ้าให้ไปแล้วเป็นวัน ก็รออีก 4 สัปดาห์ ค่อยให้วัคซีนอื่น
วัคซีนโควิด โดยทั่วไป ของจีน เป็นเชื้อตาย ไวรัสเวกเตอร์  (AstraZeneca)  หรือ  mRNA (Pfizer)  ก็เปรียบเสมือนเชื้อตาย เพราะไม่เพิ่มจำนวน ตามทฤษฎีน่าจะให้พร้อมกับวัคซีนอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ได้
 
แต่วัคซีนโควิด เป็นวัคซีนใหม่ จึงไม่ควรให้พร้อมกับวัคซีนอื่น เพราะถ้ามีอาการข้างเคียงจะไม่รู้ว่าเกิดจากวัคซีนอะไร โทษกันไม่ได้ จึงไม่ให้พร้อมกับวัคซีนอื่น เช่น จะไม่ให้พร้อมกับไข้หวัดใหญ่ ที่กำลังถึงฤดูกาลฉีดเวลาเดียวกัน ดังนั้นให้วัคซีนโควิดก่อน แล้วอีก 2 สัปดาห์ ค่อยให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เกิดอาการแทรกซ้อนจะได้ไม่โทษวัคซีนตัวอย่าง

 โควิด 19 วัคซีน  ทำไมวัคซีน Sinovacฉีดให้กับผู้มีอายุ 18 ถึง 59 ปี

จากการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ข้อมูลของวัคซีน Sinovac ยังมีข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ที่อายุเกิน 60 ปี มีจำนวนน้อย
 
จากการศึกษาในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3  มีผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อยู่เกือบร้อยละ 4

ดังนั้นทางคณะกรรมการ จึงอนุญาตให้ฉีดในภาวะฉุกเฉิน กับผู้ที่มีอายุ 18 ถึง 59 ปี เช่นเดียวกัน ทำไมไม่ให้เด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี ก็เพราะยังไม่มีข้อมูลในการศึกษาในกลุ่มอายุดังกล่าว 
 
ในทางปฏิบัติจึงจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ถูกกำหนดไว้ และในอนาคตข้างหน้าเมื่อมีข้อมูลการฉีดในผู้สูงอายุมากเพียงพอ ก็จะขยับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุต่อไป
 
ในวันข้างหน้า หรือในระยะเวลาอันใกล้ มีความเป็นไปได้สูงมาก ที่จะขยับอายุขึ้นไป เมื่อมีข้อมูลมากพอ
 
อย่างไรก็ตามถ้าผู้ที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า และมีความเสี่ยงสูง  ที่จะติดเชื้อหรือป่วยเป็นโรคโควิด 19 และเกิดอันตรายได้สูง อย่างเช่นคุณหมอจังหวัดมหาสารคาม ก็สามารถที่จะให้ได้ แต่จะต้องประเมิน ประโยชน์ที่จะได้จากวัคซีน มากกว่าอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น โดยแพทย์ได้ให้ข้อมูลทั้งหมด และเจ้าตัวยินดีรับความเสี่ยง ก็สามารถทำได้ ด้วยความยินยอมของผู้นั้น 
 
โดยความเห็นส่วนตัว ในระยะเวลาอันใกล้ ข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ ก็จะมีเพิ่มขึ้นและคงจะได้ฉีดกันทุกคน อดใจรอ

 

 

โควิด 19 วัคซีน อาการไม่พึงประสงค์ อาการแทรกซ้อนของวัคซีน

สาเหตุที่คนไม่กล้าฉีดวัคซีน กล้ากล้ากลัวกลัว ก็เพราะกลัว อาการแทรกซ้อนของวัคซีน
จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา หลังให้วัคซีนไปแล้ว 1 เดือน วัคซีนที่ใช้จะเป็นของ Pfizer และ Modena 
ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 13.7 ล้านโด๊ส พบอาการแพ้แบบรุนแรง ansphylaxis  4.5  คนใน 1 ล้าน dose ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก anaphylaxis 
 
พบว่ามีผู้เสียชีวิต 113 คน แต่เมื่อตรวจจากการผ่าศพ  และจากรายงานของแพทย์ผู้ดูแลรักษาการเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน (US CDC, MMWR report)
 
โดยหลักการวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนใหม่ มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมาก และขนะนี้วัคซีนในกลุ่มนี้มีการฉีดมากที่สุด
 
วัคซีนไวรัส เวกเตอร์ เช่น AstraZeneca ในการศึกษาระยะที่ 3 จะเห็นว่าอาการข้างเคียงไม่ว่าเฉพาะที่หรือ ตามระบบของร่างกายพบน้อยกว่า
 
ส่วนวัคซีนเชื้อตายเช่นของจีน Sinovac Sinopharm โดยหลักการกระบวนวิธีการทำเหมือนวัคซีนอีกหลายชนิดในอดีต เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนโปลิโอ วัคซีนตับอักเสบเอ ด้วยกระบวนการดังกล่าว อาการข้างเคียงก็น่าจะสบายใจได้
 
สำหรับคนที่กลัวอาการข้างเคียงของวัคซีน Sinovac ที่กำลังจะเข้ามาฉีดในประเทศไทย ก็ขอให้สบายใจได้ 
ฉีดวัคซีนให้ประชากรไทยมีภูมิต้านทาน กันมากๆ เพื่อให้พ้นวิกฤต หรือฉีดวัคซีนเพื่อชาติ
 
และขอให้ทุกภาคส่วนพยายามนำเข้าวัคซีน มาให้มากและเร็วที่สุด เพื่อให้ภาวะต่างๆ กลับคืนมาให้ได้โดยเร็ว 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com