Home : แพคเกจ : ตรวจไวรัส RSV

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส RSV โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

ราคา 500
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 25/02/2564 View: 339
แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส RSV โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง  ตรวจไวรัส RSV ตรวจไวรัส RSV Healthserv.net
การตรวจหาเชื้อไวรัส RSV ราคา 500 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่น ๆ)
 
นัดหมายเข้ารับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร.038-860890-3
RSV ภัยร้ายที่มากกว่าโรคหวัด โรคร้ายที่พ่อแม่ควรเฝ้าระวัง
 
RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี
หรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ปอด หอบหืด หรือทารกที่คลอดก่อนกำหนด เชื้อไวรัสนี้สามารถ
ทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิตได้
อาการของโรคติดเชื้อไวรัส RSV มีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา ซึ่งเด็กที่เป็นหวัดธรรมดาจะมีอาการไข้
ไอ จาม น้ำมูกไหล กินข้าว กินนมได้ และมักจะหายได้ใน 5-7 วัน แต่อาการที่เกิดจากไวรัส RSV
จะมีไข้ ไอ จาม หอบเหนื่อย บางคนหอบมากจนอกบุ๋ม หายใจมีเสียงหวีด หรือเด็กบางคน
ไอมากจนอาเจียน ซึมลง กินข้าว กินนมไม่ได้
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ปกส

65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com