Home : ข่าว COVID-19

สธ.เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 กำหนดวันฉีดและกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 2 วัคซีน

วัคซีนของซิโนแวคจะ ฉีดวันจันทร์-ศุกร์ วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า ฉีดวันเสาร์และอาทิตย์ • กลุ่มเป้าหมาย แรกคือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19
Date: 25/02/2564 | Update: 03/06/2564 View: 507

กระทรวงสาธารณสุขพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรกที่มีจำนวนจำกัดในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย 18 จังหวัด เตรียมพร้อมระบบรองรับแล้ว เบื้องต้นให้โรงพยาบาลนัดกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีน จากนั้นใช้ระบบ "หมอพร้อม" ติดตามอาการและนัดหมายฉีดเข็มที่ 2

 
          วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว การกระจายวัคซีนโควิด 19 และความพร้อมของสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีน 
 • ขณะนี้วัคซีนของซิโนแวคอยู่ระหว่างการตรวจคุณภาพ (Lot Release) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อนำมาฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 • กลุ่มเป้าหมาย แรกคือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 และประชาชนที่มีโรคประจำตัวที่ติดเชื้อแล้วเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตง่าย ในช่วงอายุ 18-59 ปี
 • พื้นที่เป้าหมาย สำหรับการฉีดล็อตแรก คือพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กำหนด ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จำนวน 18 จังหวัด
 • การขนส่งวัคซีน มีองค์การเภสัชกรรม ร่วมกับบริษัท DKSH ดำเนินการด้วยระบบลูกโซ่ความเย็น ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถส่งวัคซีนไปถึงโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศภายใน 24 ชั่วโมง

แผนการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19

เนื่องจากวัคซีนทยอยมาเป็นล็อต จึงไม่สามารถฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดคราวเดียวได้ ดังน้ันจึงกำหนดแผนงานได้ดังนี้
 •  กำหนดว่าจะจัดสรรให้กลุ่มเสี่ยงใดและพื้นที่ใดก่อน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัด ซึ่งในกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนก่อนจะแสดงรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนภายใน 1-2 วันนี้
 • จะมีการนำรายชื่อกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเข้ามาในระบบ Line Official Account หมอพร้อม เพื่อติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์ และนัดหมายในการรับวัคซีนเข็มที่ 2
 • ระยะแรกโรงพยาบาลจะติดต่อกลุ่มเป้าหมายให้รับวัคซีนตามความสมัครใจก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่ฉีดผ่านไลน์หมอพร้อมต่อไป
 • หากเห็นว่า ตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีน แต่ไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาและขอลงทะเบียนเพิ่มเติม
 • สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในไลน์หมอพร้อมได้ แต่จะยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับวัคซีน

หลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

สำหรับวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ฉีดในผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปเป็นหลัก จึงเข้ามาเติมเต็มการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายระยะแรก โดยออกแบบให้มีการฉีดคนละวันกับวัคซีนของซิโนแวค โดย
 • วัคซีนของซิโนแวคจะ ฉีดวันจันทร์-ศุกร์
 • วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า ฉีดวันเสาร์และอาทิตย์
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นคนละกลุ่ม และป้องกันความสับสน ทั้งนี้ สถานพยาบาลได้จัดสถานที่และระบบขั้นตอนการฉีดวัคซีน 8 ขั้นตอนตามที่กำหนดแล้ว โดยขอให้ผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนใช้ไลน์หมอพร้อม ในการติดตามอาการหลังรับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะมีระบบในการแจ้งเตือนในการมารับวัคซีนเข็มที่สอง
 • โดยของซิโนแวคจะฉีดห่างกัน 21 วัน
 • ส่วนของแอสตราเซนเนกาฉีดห่างกัน 10-12 สัปดาห์
สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีการติดตามผ่าน อสม.และทางโทรศัพท์

          “การบริหารจัดการวัคซีนมีการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่การขนส่งที่มีการติดตามวัดอุณหภูมิให้คงที่จนถึงตู้เย็นในโรงพยาบาล มีการทำข้อมูลว่าฉีดวัคซีนของอะไร ล็อตนัมเบอร์อะไร ทำให้ตรวจสอบได้ทั้งหมด” นายแพทย์ธงชัยกล่าว

 

สำนักงานสารนิเทศ
25 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com