Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โทร. 0 4437 6555
Date: 24/03/2564 View: 525
image1 size: 721x384px

 มทส. เปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. ต่อยอดและเพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชาในการรักษาโรคให้กับประชาชน

     มทส. เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.)” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในการเป็นแหล่งผลิต ศึกษาวิจัย และแหล่งสร้างองค์ความรู้และบริการด้านกัญชา  มุ่งสร้างฐานการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยใช้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อรองรับบริการด้านอุตสาหกรรมทางแพทย์ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 
     วันนี้ (15 ก.พ. 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป มทส. เป็นประธานในพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคลินิกสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา หรือข้อสงสัยในการใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษาโรคหรือภาวะของโรค รวมถึง เป็นการต่อยอดโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งยัง มุ่งเป็นผลิต ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ และบริการด้านกัญชาแบบครบวงจรของประเทศ
 
     นายแพทย์จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล แพทย์ประจำคลีนิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. เปิดเผยว่า “ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กําหนดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 หากแต่สามารถเสพได้ในกรณีเพื่อใช้ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย กรอปกับปัจจุบันประชาชนและผู้ป่วยจํานวนมากมีความสนใจและมีความประสงค์จะใช้กัญชา  ในการบําบัดรักษาบรรเทาอาการของโรคหรือฟื้นฟูร่างกาย ถึงแม้ว่าสารสกัดกัญชาที่ผลิตขึ้นจะถูกกฎหมาย แต่ยังจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตํารับยา แพทย์สามารถสั่งจ่ายในกรณีจําเป็นสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ด้วยเหตุนี้คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. จึงได้เกิดขึ้นภายใต้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพการใช้กัญชาทางการแพทย์ หรือ Medical Cannabis Service Plan เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยทรมานจากกลุ่มโรคร้ายแรง เรื้อรังและไม่ตอบสนองต่อการรักษา ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย อาทิ ผู้ป่วยกลุ่มโรคกลุ่มอาการ นอนไม่หลับ อาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต อาการชาตามปลายมือ-เท้า โรคผิวหนังและแก้ริดสีดวงทวารหนัก ผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาแบบประคับประคอง
เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 1560x1040 px
          ทั้งนี้ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. ยังมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในการเป็นแหล่งผลิต ศึกษาวิจัย และแหล่งสร้างองค์ความรู้และบริการด้านกัญชา รวมถึงการสร้างฐานผลิต เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนานวัตกรรมใหม่ การคิดค้นตำรับยา การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและสารสำคัญทางยา การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อรองรับบริการด้านอุตสาหกรรมทางแพทย์ โดยใช้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม” นายแพทย์จักรพงศ์ กล่าว
 
          คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารรัตนเวชพัฒน์ เริ่มวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4437 6555 
 
ส่วนประชาสัมพันธ์
15 กุมภาพันธ์ 2564
 
เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 799x1200 px
เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img5 size: 799x1200 px
เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img6 size: 799x1200 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]