News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
แนวทางการใช้คำว่า Anti-Bacterial หรือ แอนตี้-แบคทีเรีย/แบคทีเรียล ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง HealthServ.net
แนวทางการใช้คำว่า Anti-Bacterial หรือ แอนตี้-แบคทีเรีย/แบคทีเรียล ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง HealthServ.net

การใช้คำว่า Anti-bacterial ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จะแบ่งเป็น 2 กรณี 1) การรับแจ้งคำว่า Anti-bacterial เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ 2) การใช้คำว่า Anti-bacterial สำหรับการบรรยายสรรพคุณบนฉลาก จะอนุญาตให้ใช้ได้ใน 2 ประเภท แต่ละข้อมีรายละเอียดพึงทราบดังนี้

การใช้คำว่า Anti-bacterial ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
 

1. การรับแจ้งคำว่า Anti-bacterial เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์


จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกรณี
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่ใช้บริเวณ เส้นผม/หนังศีรษะ ผิวหน้า หรือผิวกาย ในรูปแบบล้างออก (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น ซึ่งจะไม่อนุญาต)
  •  การรับแจ้งคำว่า Anti-bacterial เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ หากเป็นภาษาไทยจะต้องใช้การทับศัพท์ ไม่สามารถใช้การแปลได้
  •  รับแจ้งต่อเมื่อในสูตรมีสาร anti-bacterial เช่น Triclocarban / Triclosan / Chloroxylenol เป็นต้น
หมายเหตุ : หากมีการอ้างถึงสาร Anti-bacterial อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง จะต้องแนบเอกสารทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลการทดสอบประสิทธิภาพประกอบการพิจารณา

2. การใช้คำว่า Anti-bacterial สำหรับการบรรยายสรรพคุณบนฉลาก


จะอนุญาตให้ใช้ได้ใน 2 ประเภท คือ

2.1 ประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่ใช้บริเวณ เส้นผม/หนังศีรษะ ผิวหน้า หรือผิวกาย ในรูปแบบล้างออก (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น ซึ่งจะไม่อนุญาต)

2.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

หมายเหตุ : การบรรยายสรรพคุณ Anti-bacterial บนฉลาก จะต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตาม ISO/IEC 17025
 
 
ตารางสรุปการใช้คำว่า Anti-bacterial ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 
แนวทางการใช้คำว่า Anti-Bacterial หรือ แอนตี้-แบคทีเรีย/แบคทีเรียล ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง HealthServ

* ต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ไม่สามารถแสดง % ประสิทธิภาพเกิน 99.99%

นอกจากนี้ต้องไม่แสดงชื่อโรค หรือชื่อเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ หรือข้อความที่สื่อให้เข้าใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโรค เช่น COVID-19, Coronavirus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ฆ่า/Kill, ปลอดภัย/Safe และต้องไม่แสดงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือรูปภาพที่สื่อถึงการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น
 
 

สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

1. ห้ามใช้คำว่า Anti-Bacterial หรือ แอนตี้-แบคทีเ รีย/แบคทีเรียล เป็นส่วนหนึ่งของชื่อและข้อความบรรยายสรรพคุณ หรือสัญลักษณ์ หรือรูปภาพ (รวมถึงเครื่องหมาย +) ของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถยับยั้ง /ฆ่าเชื้อโรค /ลดการสะสมของแบคทีเรีย หรือคำที่สื่อความหมายใกล้เคียงกันลงบนฉลาก เนื่องจากอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง

2. ห้ามใช้ข้อความที่ระบุผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ /ลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อโรคลงบนฉลาก หรือการอ้างอิงสถาบันที่ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อต่าง ๆ หรือการกล่าวอ้างถึงผลทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ระบุประสิทธิภาพเป็นตัวเลข เช่น ฆ่าเชื้อโรค 99.9%, ลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% เป็นต้น


อ้างอิง อย.

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง