Home : ข่าว COVID-19

ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร เปิดอีกครั้ง พร้อมมาตรการคุมเข้ม พ่อค้าแม่ค้าผู้ขาย ผู้ซื้อ ผู้ปฏิบัติงาน

ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เปิดทำการค้าขายอีกครั้งในรอบ 2 เดือน ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. การเปิดครั้งนี้ มาพร้อมมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดที่ต้องปฏิบัติ
Date: 01/03/2564 View: 311
ตลาดมีมาตรการที่ต้องปฏิบัติดังนี้
 • กำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจน
 • มีการคัดกรองทุกคนที่เข้าไปใช้บริการ
 • ผู้ค้าต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
 • มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล-แผงค้า-โต๊ะและที่นั่ง/ยืนสำหรับการซื้อสินค้าและชำระเงินอย่างน้อย 1-2 เมตร
 • มีที่ล้างมือ
 • มีกำหนดการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาด-บริเวณที่ให้บริการแผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อประจำทุกวัน
 • กำหนดล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดประจำตลาด และบริการเป็นช่วงเวลา
 • การจัดสภาพแวดล้อมในตลาด ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
 • มีมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาในการซื้อขายให้กับลูกค้าแต่ละคน เป็นต้น 
 • ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมที่ให้บริการในตลาดโดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง
 • มีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง
 
ส่วนของผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงานในตลาด มีมาตรการดังนี้
 • เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที
 • ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ
 • ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน
 • ต้องล้างมือหลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก
 • ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
 • การแสดงป้ายราคาสินค้ามีอุปกรณ์หรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงินออนไลน์
 • ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและทำความสะอาด ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง ใช้คีมคีบด้ามยาวคีบขยะ ใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

ThaiPBS , Bangkokbiznews
1 มีนาคม 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศรีระยอง
ตรวจ Sleep test
ราคา 12,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com