Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

HEMP & CBD Education Tour

Our main goal is to help patients to have a better way of life,
and that can be achieved by our beloved plant. - Jaime Carrion Garcia
Cultivation Director
Date: 01/03/2564 View: 696
HEMP & CBD Education Tour   กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 กัญชง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มาแรงที่สุดในปีนี้
ที่สามารถขออนุญาตปลูกและนำไปใช้งานได้อย่างถูกกฏหมาย และสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้หลายประการทั้งผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง การแพทย์ หากทำการศึกษาอย่างจริงจัง
 
Prop2morrow จับมือกับ บริษัทโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการจัด
“HEMP & CBD EDUCATION TOUR” Exclusive Trip แบบ VIP เฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนที่สนใจชมโครงการศึกษาวิจัยสายพันธุกัญชา เพื่อวิจัยสายพันธุ์กัญชงที่ CBD สูง
 
ณ ฟาร์มกัญชา ระบบปิด ที่สามารถสกัดสาร CBD ได้สูงถึง 18% ของบริษัทโกลเด้นไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย รวมทั้งเข้าชมศูนย์วิจัยและเพาะเนื้อเยื่อต้นกัญชามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พร้อมชิมอาหารและเครื่องเมนูสุดพิเศษจากใบกัญชาที่รังสรรค์โดยคณะคหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 
พิเศษ จำนวนจำกัด รับเพียงรอบละ 20 ท่านเท่านั้น เดินทางวัน พุธ-พฤหัสบดี
HEMP & CBD Education Tour   กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

 Day 1 Thu, March 10, 2021

05:30 AM คณะผู้เข้าร่วมอบรม พบกันที่สนามบินดอนเมือง พร้อมรับ Snack box  S&P
07:30 AM เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8714
09:30 AM ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และออกเดินทางไปชมวัดร่องเสือเต้น ด้วยรถ VIP
11:00 AM เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านมโนรมย์ ร้านอาหารชื่อดังของ จ.เชียงราย
13:30 PM เดินทางเข้าเช็คอินที่ SANN HOTEL และพักผ่อนตามอัธยาศัย
16:00 PM รับฟังการบรรยายพิเศษ
“โครงการศึกษาวิจัยสายพันธุ์กัญชา เพื่อวิจัยสายพันธ์ุกัญชงที่ให้ CBD สูง”
โดย คุณ คริส ธีระเทาศิลย์ Founder and Managing Director และ
Mr. Jaime Garcia Senior Cultivation Director บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป กำจัด
 

Day 2 Thu, March 11, 2021

08:00 PM  รับประทานอาหารเช้าที่ SANN HOTEL
09:00 PM เดินทางไป GOLDEN TRIANGLE GROUP 
09:30 PM เข้าชมฟาร์มพร้อมรับฟังการบรรยายสุดพิเศษ สุด EXCLUSIVE 
11:45 PM เดินทางไปชม ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
12:45 PM รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เมนูสุดพิเศษจากใบกัญชา โดยคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ OPPORTUNITY TALK WITH GTG
14:30 PM เดินทางไปวัดห้วยปลากั้ง
16:00 PM แวะซื้อของฝากจากเชียงราย
17:00 PM เดินทางถึงสนามบินเชียงราย
19:00 PM เดินทางกลับกรุงเทพ (19.00 – 20.00) โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8723
20:00 PM ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

Call: 02-002-8007
Link 
HEMP & CBD Education Tour   กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com