Home : ข่าว COVID-19

ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก จ.ตาก โรงพยาบาลแม่สอด

จ.ตาก ถือเป็น 1 ในจังหวัดเป้าหมายหลักของประเทศที่ประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว
Date: 03/03/2564 | Update: 03/03/2564 View: 687
ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก จ.ตาก โรงพยาบาลแม่สอด ข่าว COVID-19 Healthserv.net

ที่ปรึกษารมช.สธ.ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด19เข็มแรก ที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกของ จ.ตาก พร้อมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19
 
วันนี้ (2 มีนาคม 2564) โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกของจ.ตาก พร้อมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19
 
 
นายธนิตพลกล่าวว่า จ.ตาก ถือเป็น 1 ในจังหวัดเป้าหมายหลักของประเทศที่ประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว ในการควบคุมโรคต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคน จึงจะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ดี และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการให้วัคซีนโควิด 19 จะช่วยให้ประชาชนลดความเสี่ยงการติดเชื้อ การเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิตได้ ซึ่งรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนไว้ 63 ล้านโดส ทยอยฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ โดย จ.ตากได้รับวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก จำนวน 5,000 โดส ได้จัดสรรไปยังโรงพยาบาลแม่สอด/โรงพยาบาลแม่ระมาด และโรงพยาบาลพบพระ ระยะแรกจะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ทำหน้าที่ป้องกันควบคุมโรค เป็นเข็มแรก ณ โรงพยาบาลแม่สอด
 
 
“ขอให้ทุกคนมั่นใจ วัคซีนทุกโดสมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและกระบวนการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รัฐบาลจัดหาวัคซีนให้ทุกคนในประเทศได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามความสมัครใจ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้ง 2 เข็ม ภายในปี 2564 นี้” นายธนิตพลกล่าว
 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลแม่สอดมี 8 ขั้นตอนการฉีด ตั้งแต่
 1. จุดลงทะเบียน
 2. จุดตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก
 3. จุดประเมินความเสี่ยง
 4. จุดฉีดวัคซีน
 5. บันทึกข้อมูล รับใบนัดฉีดครั้งที่ 2
 6. จุดพักคอยสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีดเสร็จ สแกน Line Official Account “หมอพร้อม”
 7. จุดประเมินอาการก่อนกลับบ้าน
 8. จุด Dash Board แสดงข้อมูลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน มีระบบติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ในวันที่ 1, 7 และ 30 ด้วยระบบ Line Official Account “หมอพร้อม” นัดหมายการฉีดเข็มที่ 2 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้นําบัตรประชาชนและเตรียมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 055 518100
 
สำนักสารนิเทศ
2 มีนาคม 2564
 
 
ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก จ.ตาก โรงพยาบาลแม่สอด ข่าว COVID-19 Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com