Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

อุดรธานี คกก.กัญชา อนุมัติปลูกอีก 1 แห่ง ในอ.ไชยวาน

Date: 09/03/2564 | Update: 09/03/2564 View: 1,049

จ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการฯ กัญชา ครั้งที่ 2/2564 เห็นชอบอนุญาตปลูกอีก 1 แห่ง รวมแปลงปลูกที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 8 แห่ง   


เภสัชกรมะโนตร์ นาคะวัจนะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาให้อนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มี นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ นำโดย ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในนามเลขานุการฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาให้อนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 แห่ง ในเขตอำเภอไชยวาน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุญาตให้ปลูกได้
 
            เภสัชกรมะโนตร์ นาคะวัจนะ กล่าวว่า การขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนที่ขอปลูก แบ่งเป็นเฟส 1 จำนวน 6 แห่ง ได้รับอนุมัติแล้ว ในเฟสที่ 2 จำนวน 7 แห่ง ได้รับอนุมัติแล้ว 2 แห่ง คงเหลือการรออนุมัติอีก 5 แห่ง ภายใต้เงื่อนไขการขออนุญาตต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่มีประชาชนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ยื่นขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เช่น รพช. หรือ รพ.สต. แล้วทำโครงการยื่นขออนุญาตการปลูกกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตัวโครงการต้องชัดเจนครับว่าจะปลูกมาเพื่อเอาไปใช้ทำอะไร เช่น ช่อดอกซึ่งเป็นยาเสพติดส่งให้โรงพยาบาลรัฐผลิตยาเพื่อรักษาผู้ป่วย ใบ ต้น ราก เอาไปใช้ประกอบอาหาร เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

กรมประชาสัมพันธ์
07 มี.ค. 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com