ระยอง เริ่มแล้ว ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ที่รพ.สต.บ้านกร่ำ อ.แกลง

Mar 09, 2021 1,812

รพ.สต.บ้านกร่ำ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรอ.แกลง ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 120 เมล็ด จากการเพาะกล้าครั้งแรกได้ต้นกล้ากัญชา จำนวน 50 ต้น ในพื้นที่เพาะปลูก 48 ตารางเมตร

ระยอง เริ่มแล้ว ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ที่รพ.สต.บ้านกร่ำ อ.แกลง  (กัญชาทางการแพทย์ )
ระยอง เริ่มแล้ว ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ที่รพ.สต.บ้านกร่ำ อ.แกลง  (กัญชาทางการแพทย์ )

ระยอง เริ่มแล้ว ปลูกกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและปลูกต้นกัญชาในโครงการ "ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์" มีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายพีรวัส ทองก้อน ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร อำเภอแกลง บุคลากรทางการแพทย์ และอสม.เข้าร่วมงานดังกล่าว

โครงการ "ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์" มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งส่งผลผลิตกัญชาให้กับคลังวัตถุดิบของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกร่ำ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรอำเภอแกลง ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 120 เมล็ด จากการเพาะกล้าครั้งแรกได้ต้นกล้ากัญชา จำนวน 50 ต้น ในพื้นที่เพาะปลูก 48 ตารางเมตร

            นายพีรวัส ทองก้อน ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร อ.แกลง กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่ำและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร อ.แกลง ในการริเริ่มโครงการปลูกกัญชาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยให้มีคุณภาพ และยังเป็นการส่งผลิตภัณฑ์กัญชาคุณภาพให้นำไปใช้ในทางการแพทย์ ทั้งแผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้ผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

"เรื่องใบกัญชาที่จะขาย ทางวิสาหกิจสามารถขายได้ ผู้ซื้อสามารถชื้อไปทำอาหาร กินในครัวเรือน ได้ แต่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์ยังทำไม่ได้ ต้องขออนุญาต อย."

 
            นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์เป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ใช้ที่จะได้วัตถุดิบกัญชาที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับพันธุ์กัญชาที่ใช้เป็นเมล็ดสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 120 เมล็ด ซึ่งได้มีการเพาะเมล็ดแล้ว จำนวน 50 ต้น เตรียมที่จะปลูกลงในพื้นที่เพาะปลูกแบบปิดหรือออแกนิค เพื่อให้ได้คุณภาพกัญชาชั้นเลิศ
 
            ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นับเป็นก้าวแรกของ จ.ระยอง ที่ได้มีการริเริ่มการปลูกกัญชา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ในการรักษาโรค และยังเป็นแบบอย่างในการขออนุญาตปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษารายละเอียดในเรื่องการขออนุญาต และวิธีการเพาะพันธุ์และขั้นตอนการปลูกก็สามารถมาขอข้อมูลได้ที่วิสาหกิจชุมพัฒนาสมุนไพรครบวงจร อ.แกลง

ติดต่อวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร อำเภอแกลง โทร. 098-8978654
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com