มุกดาหาร เตรียมอนุญาตปลูกกัญชาให้วิสาหกิจ 5 แห่งใน 3 อำเภอ

Mar 12, 2021 385

ได้รับเมล็ดกัญชา จำนวน 120 เมล็ด/ปี รอบแรก 60 เมล็ด ซึ่งผลผลิตที่ได้ จะส่งกลับให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปผลิตยาต่อไป

มุกดาหาร เตรียมอนุญาตปลูกกัญชาให้วิสาหกิจ 5 แห่งใน 3 อำเภอ  (กัญชาทางการแพทย์ )

มุกดาหาร เตรียมอนุญาตปลูกกัญชาให้วิสาหกิจ 5 แห่งใน 3 อำเภอ

จังหวัดมุกดาหาร ได้เริ่มขยับเพื่อเข้าสู่การปลูกกัญชาทางการแพทย์แล้ว แม้จะตามหลังเพื่อนบ้านอย่าง จ.นครพนม แต่ไม่ถือว่าสาย

ทั้งนี้โดยการเปิดเผยของ นายศศิพงษ์ จันทรสาขา ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ว่าจังหวัดมุกดาหาร มีแผนที่จะอนุญาตให้ดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดย ในนี้ มี รพ.สต. ร่วมกับวิสาหกิจ จำนวน 5 แห่ง จาก 3 อำเภอ ได้ยื่นขออนุญาตมาแล้ว ดังนี้
  1. รพ.สต.หนองหลี่ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย
  2. รพ.สต.บ้านสุริโย ตำบลร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย
  3. รพ.สต.บ้านทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย
  4. รพ.สต.บ้านหนองแคน อ.ดงหลวง
  5. รพ.สต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร

ทั้งนี้ จังหวัดได้รับอนุญาตและการสนับสนุน จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเมล็ดกัญชา จำนวน 120 เมล็ด/ปี รอบแรก 60 เมล็ด ซึ่งผลผลิตที่ได้ จะส่งกลับให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปผลิตยาต่อไป
 
สำหรับพื้นที่ปลูกนั้น ดร.ทิวากร เหล่าลือชา ครูเชี่ยวชาญ รอง ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ MOU ร่วมกับ โรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อใช้พื้นที่ 56 ไร่ ของโรงเรียนเพื่อหนุนเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นที่ทราบกันว่า อ.ดงหลวง เป็นอำเภอที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา รายได้ อาชีพ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่
  1. ด้านการเกษตร เพื่อรองรับการผลิต แปรรูป การให้ความรู้เน้นเรื่องกัญชงและกัญชา
  2. ด้านการขนส่งสินค้า หรือ Logistics เป็นการพัฒนากิจกรรมที่มีส่วนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและสินค้าในชุมชน
  3. ด้านเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีหลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีไปหนุนเสริมในชุมชน เรื่องการผลิตแปรรูปโดยชุมชน
  4. ด้านสุขภาพ ได้แก่ นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย ให้ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าที่เกิดจากกัญชง หากในอนาคตกฎหมายเอื้อต่อการพัฒนาสินค้าเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม พัฒนารายได้ในชุมชนต่อไป
กรมประชาสัมพันธ์
08 มี.ค. 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com