Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

มุกดาหาร เตรียมอนุญาตปลูกกัญชาให้วิสาหกิจ 5 แห่งใน 3 อำเภอ

ได้รับเมล็ดกัญชา จำนวน 120 เมล็ด/ปี รอบแรก 60 เมล็ด ซึ่งผลผลิตที่ได้ จะส่งกลับให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปผลิตยาต่อไป
Date: 09/03/2564 View: 812
มุกดาหาร เตรียมอนุญาตปลูกกัญชาให้วิสาหกิจ 5 แห่งใน 3 อำเภอ กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net

มุกดาหาร เตรียมอนุญาตปลูกกัญชาให้วิสาหกิจ 5 แห่งใน 3 อำเภอ

จังหวัดมุกดาหาร ได้เริ่มขยับเพื่อเข้าสู่การปลูกกัญชาทางการแพทย์แล้ว แม้จะตามหลังเพื่อนบ้านอย่าง จ.นครพนม แต่ไม่ถือว่าสาย

ทั้งนี้โดยการเปิดเผยของ นายศศิพงษ์ จันทรสาขา ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ว่าจังหวัดมุกดาหาร มีแผนที่จะอนุญาตให้ดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดย ในนี้ มี รพ.สต. ร่วมกับวิสาหกิจ จำนวน 5 แห่ง จาก 3 อำเภอ ได้ยื่นขออนุญาตมาแล้ว ดังนี้
 1. รพ.สต.หนองหลี่ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย
 2. รพ.สต.บ้านสุริโย ตำบลร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย
 3. รพ.สต.บ้านทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย
 4. รพ.สต.บ้านหนองแคน อ.ดงหลวง
 5. รพ.สต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร

ทั้งนี้ จังหวัดได้รับอนุญาตและการสนับสนุน จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเมล็ดกัญชา จำนวน 120 เมล็ด/ปี รอบแรก 60 เมล็ด ซึ่งผลผลิตที่ได้ จะส่งกลับให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปผลิตยาต่อไป
 
สำหรับพื้นที่ปลูกนั้น ดร.ทิวากร เหล่าลือชา ครูเชี่ยวชาญ รอง ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ MOU ร่วมกับ โรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เพื่อใช้พื้นที่ 56 ไร่ ของโรงเรียนเพื่อหนุนเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นที่ทราบกันว่า อ.ดงหลวง เป็นอำเภอที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา รายได้ อาชีพ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่
 1. ด้านการเกษตร เพื่อรองรับการผลิต แปรรูป การให้ความรู้เน้นเรื่องกัญชงและกัญชา
 2. ด้านการขนส่งสินค้า หรือ Logistics เป็นการพัฒนากิจกรรมที่มีส่วนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและสินค้าในชุมชน
 3. ด้านเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีหลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเทคโนโลยีไปหนุนเสริมในชุมชน เรื่องการผลิตแปรรูปโดยชุมชน
 4. ด้านสุขภาพ ได้แก่ นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย ให้ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าที่เกิดจากกัญชง หากในอนาคตกฎหมายเอื้อต่อการพัฒนาสินค้าเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม พัฒนารายได้ในชุมชนต่อไป
กรมประชาสัมพันธ์
08 มี.ค. 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com