× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

9 องค์ประกอบ แห่งคุณภาพการผลิตยาแผนไทยตำรับเข้ากัญชา ของ อาจาโร เฮิร์บ ที่มั่นใจได้ในทุกขั้นตอน มีมาตรฐาน เป็นสากล ตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์

article image1 - HealthServ
9 องค์ประกอบ แห่งคุณภาพการผลิตยาแผนไทยตำรับเข้ากัญชา ของ อาจาโร เฮิร์บ ที่มั่นใจได้ในทุกขั้นตอน มีมาตรฐาน เป็นสากล ตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ 

1. วัตถุดิบกัญชาจากแหล่งปลูกที่มีคุณภาพ
2. ควบคุมกระบวนการปลูกโดยผู้เชี่ยวชาญ
3. เก็บเกี่ยวตามหลักการเภสัชกรรมไทย
4. คัดเลือกเครื่องยาประกอบจากแหล่งปลูกที่มีคุณภาพ
5. แปรรูปวัตถุดิบโดยใช้องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมไทย
6. ผสมผสานองค์ความรู้ 2 ศาสตร์ในการปรุงยาไทย
7. ควบคุมคุณภาพการผลิตโดยเภสัชกรและแพทย์แผนไทย
8. ประกันคุณภาพระหว่างการผลิดทุกขั้นตอน
9. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับอย่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว
 
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 9 องค์ประกอบ ยืนยันคุณภาพ อาจาโร เฮิร์บ ในการผลิตยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร สกลนคร

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร สกลนคร

274 หมู่ที่ 10 ถนน ศรีสวัสดิ์วิไล ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม สกลนคร 47130
โทรศัพท์ 042-779105
ฉุกเฉิน 1669
โทรสาร 042-779106
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง