Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

ขอนแก่น เปิดพิธีปลูกกัญชา วิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ่

เกิดจากการการรวมตัวของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน ดำเนินการขออนุญาตปลูกกัญชา ผ่านการตรวจประเมินรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
Date: 09/03/2564 | Update: 09/03/2564 View: 1,252
ขอนแก่น เปิดพิธีปลูกกัญชา วิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ่  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น เปิดพิธีปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กับวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ่ แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น


 วันนี้ (8 มีนาคม 2564) ที่บริเวณวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้สนใจปลูกกัญชาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
            ทั้งนี้มีนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ประสานงานขับเคลื่อนโครงการจากนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนส่งเสริมให้พื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมสำหรับการดำเนินการปลูกกัญชา คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 150 แห่ง ทั่วประเทศ     
 
            นายแพทย์สมชายโชติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน สำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทในพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน
 
            ถือได้ว่า เป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านการส่งเสริม ผลักดัน สนับสนุนจากนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ให้เกิดการการรวมตัวของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน ตำบลในเมือง ดำเนินการขออนุญาตปลูกกัญชา ผ่านการตรวจประเมินรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเกิดผลผลิตแล้ว ก็จะจัดส่งวัตถุดิบกัญชาส่งให้กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา และนำไปสนับสนุนแจกจ่ายให้กับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ต่อไป
ขอนแก่น เปิดพิธีปลูกกัญชา วิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ่  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
 
ขอนแก่น เปิดพิธีปลูกกัญชา วิสาหกิจชุมชนบ้านโสกจาน อ.บ้านไผ่  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com