Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

ไทย-รัสเซีย หารือร่วมพัฒนาวัคซีนใหม่และการเดินทางระหว่างประเทศ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากรัสเซียภายหลังการประชุมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขของรัสเซียเมื่อสองปีก่อน มุ่งริเริ่มความร่วมมือด้านการป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะ โรคโควิด 19 ด้านรัสเซียได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนตัวใหม่ซึ่งทดลองในคนระยะที่ 3 แล้ว
Date: 12/03/2564 View: 501
ไทย-รัสเซีย หารือร่วมพัฒนาวัคซีนใหม่และการเดินทางระหว่างประเทศ  ข่าวสาธารณสุขไทย  Healthserv.net

กรมควบคุมโรค ร่วมพัฒนาด้านการป้องกันโควิด 19 กับผู้แทนรัสเซีย และหารือเกี่ยวกับวัคซีนใหม่ และการเดินทางระหว่างประเทศ


          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากรัสเซียภายหลังการประชุมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขของรัสเซียเมื่อสองปีก่อน มุ่งริเริ่มความร่วมมือด้านการป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะ  โรคโควิด 19 ด้านรัสเซียได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนตัวใหม่ซึ่งทดลองในคนระยะที่ 3 แล้ว
 
          วานนี้ (10 มีนาคม 2564) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมหารือด้านสาธารณสุขกับผู้แทนจากสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ประกอบด้วย Mr.Stepan Golovin (ที่ปรึกษาอาวุโส) Mr.Alexey Salnikov (เลขานุการเอก) และ Mr.Arkady Koshcheev (เลขานุการโท) เพื่อพัฒนาความร่วมมือภายหลังการประชุม East Asia Summit (EAS) เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไทยเป็นประธานร่วม มุ่งเน้นการตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อใน 9 ด้าน อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู้และกรณีศึกษาต่างๆ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบและสมรรถนะห้องปฏิบัติการ การกระจายและสนับสนุนงบประมาณ โดยต้องอาศัยการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
          นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า การเสริมความมั่นคงให้กับประชาชนในประเทศ ต้องอาศัยการทำงาน  กับหลายภาคส่วน และต้องพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากร ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  รัสเซียได้พัฒนาวัคซีนชนิด viral vector ที่ชื่อว่า “Sputnik V” ซึ่งขึ้นทะเบียนวัคซีนแล้วใน 40 ประเทศ ผู้แทนรัสเซียได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ได้พัฒนาวัคซีนอีกตัวเป็นชนิด protein subunit ในชื่อ อิพิแวคโคโรนา (EpiVacCorona Vaccine) โดยใช้ peptide antigen ที่สังเคราะห์ ขณะนี้เริ่มทดสอบในคนระยะที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันโรคในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนสองกลุ่มเปรียบเทียบกัน
 
          นอกจากนี้ ได้หารือในการเตรียมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยกำลังพิจารณาการลดจำนวนวันกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็น 3 กรณี คือ
  1. คนต่างชาติมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 14 วัน ไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง มีเอกสารรับรองปลอดโควิดใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และตรวจหาเชื้ออีกครั้งในประเทศไทยไม่พบเชื้อ ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาให้กักตัว 14 วัน
  2. คนไทยเดินทางจากต่างประเทศมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 14 วัน ไม่เกิน 3 เดือน ไม่มีเอกสารรับรองปลอดโควิด ผลการตรวจหาเชื้อในประเทศไทย 2 ครั้งไม่พบเชื้อ ให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน  และ
  3. คนต่างชาติไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด มีเพียงเอกสารรับรองปลอดโควิด 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมษายน 2564 หลังจากได้รับการอนุมัติจาก ศบค.
 
          นายแพทย์โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัสเซียเชิญชวนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโรคติดต่ออื่นๆ เช่น โรคติดเชื้อเอชไอวี และท้ายที่สุดทั้งสองประเทศ ได้มีความเห็นพ้องกันว่าให้มีการจัดประชุมทางไกลอีกครั้ง เพื่อพูดคุยรายละเอียดประเด็นความร่วมมืออื่นๆ ต่อไปในอนาคต
 
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค
11 มีนาคม 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com