Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

มรภ.โคราช เปิดหลักสูตร ขออนุญาตผลิต-ปลูกกัญชาเชิงพานิชย์

Date: 13/03/2564 | Update: 15/03/2564 View: 845
มรภ.โคราช เปิดหลักสูตร ขออนุญาตผลิต-ปลูกกัญชาเชิงพานิชย์  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
มรภ.โคราช เปิดหลักสูตร ขออนุญาตผลิต-ปลูกกัญชาเชิงพานิชย์
Nation TV
 
10 มีนาคม 2564 ที่อาคาร 24 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการขออนุญาตผลิต (ปลูก) พืชกัญชาและการบริหารจัดการเชิงพานิชย์ รุ่นที่ 1 ในงานมีการชี้แจงขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  เปลื้องกลาง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ และ ดร.วิชาญ  พันธุ์ดี 
 
ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง มาตรการความปลอดภัยของฟาร์ม ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิสาหกิจชุมชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน บทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วมเพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ เรื่อง การจัดทำรูปแบบบัญชีต้นทุนและผลประกอบการ การเตรียมข้อมูลประกอบการเสียภาษี การเงิน การตลาด การสร้างแบรนด์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ วิทยากรโดย หน่วยงานเครือข่าย  
 
ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เปิดเผยว่า ปัจจุบันพืชกัญชาเป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพยอดนิยมและเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ความรู้และประสบการณ์พืชกัญชาเป็นอย่างดี นับเป็นโอกาสให้บริการวิชาการ จัดอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะแก่ผู้ประกอบการและประชาชน นับเป็นการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการช่วยสร้าง พร้อมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พืชกัญชาไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการดำเนินกิจกรรมสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรชุมชนในอนาคต รวมถึงคณาจารย์ นักศึกษา และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนร่วมกันดำเนินโครงการ ได้เกิดทักษะ ประสบการณ์ บริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดนักวิศวกรสังคมทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ ต่อยอดประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านกัญชาศึกษาให้เป็นที่รู้จักสู่สังคม และยังเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนา มุ่งเน้นพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

*ภาพจาก Korat Daily
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com