Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

สุรินทร์ เปิดการอบรมสัมมนา แนวทางการปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ บ้านโคกกระเพอ (ห้วยเสนง) หมู่ที่ 8 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขฯสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา แนวทางการปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น โดยมีประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ให้ความสนใจเดินทางมาเข้ารับการอบรม ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย กว่า 1,000 คน
Date: 13/03/2564 | Update: 13/03/2564 View: 765
โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความรู้แนวทางการปลูกกัญชาให้ถูกต้อง และมีวิทยากรให้ความรู้แนวทางการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น เช่น
  • ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา (ทิดเป้) นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกษตรกร กับ การปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ”
  • นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ “แนวทางการปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น” 
  • นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์)
  • นายบดินทร์ ที่รักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนมาลัย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
  • นายวิไล คำพิมูล และนายอมรรัตน์ บุ้งทอง วิสาหกิจซุมชน   
  • นางสาวขนิษฐา พันธุ์รัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  • นางสาวนวพร ศรีสุวัฒนพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในขณะนี้ทางรัฐบาลกำลังส่งเสริมให้มีการปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฏหมายให้เกิดเศรษฐกิจใหม่จากกัญชาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้พี่น้องประชาชน ที่รวมกลุ่มกันปลูกกัญชาในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ มากมาย ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจตามมา ขณะนี้ทาง โรงพยาบาลสุรินทร์ ก็ได้มีการเตรียมการประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกับ รพ.สต.และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เตรียมการปลูกกัญชาเพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์ ส่วนทางจังหวัดสุรินทร์ ก็จะทำ MOU ร่วมกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดคู่แฝด เพื่อปลูกกัญชาตามแนวทางเดียวกันกับจังหวัดบุรีรัมย์ และเตรียมการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป
 
ด้าน นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขฯสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับการอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น แก่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปลูกกัญชา พร้อมทั้งส่งเสริม ผลักดันปลดล็อตกัญชาให้ เป็นพืชสมุนไพรประชาชน ชาวจังหวัดสุรินทร์ จะเข้าถึงกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย การร่วมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และร่วมมือทำ MOU ร่วมกับ ทาง รพ.สต.เพื่อนำกัญชามาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 
ขณะที่ นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การปลูกกัญชาให้ถูกกฎหมาย และถูกต้องตามหลักสาธารณสุข ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ก็มีความยินดีที่พี่น้องเกษตรกรจะร่วมกลุ่มกันปลูกกัญชาและทำ MOU กับทางสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนหลายคนคงสงสัยว่าเมื่อปลูกแล้วจะนำไปขายยังไงทั้งช่อดอกและเมล็ด ทางพื้นที่เราก็จะมีโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ จะรับชื้อดอกและเมล็ด เพื่อสกัดสารจากกัญชาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ส.ส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ได้มีแนวทางในการผลักดันให้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ปลูกกัญชา และนำเข้าโรงงานที่สามารถสกัดสารกัญชาได้มี 2 แห่ง คือที่ รพ.กาบเชิง กับที่ รพ.สังขะ ที่สามารถยกระดับโรงงานสกัดสารกัญชานำมาใช้การแพทย์ ได้ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย แสดงว่า เมื่อเกษตรกรปลูกแล้วก็สามารถมีพื้นที่จำหน่ายได้ แต่มีข้อแม้ว่า ไม่ใช่ว่าใครปลูกก็ได้ จะต้องมีการร่วมกลุ่มปลูกในลักษณะวิสาหกิจชุมชน

บ้านเมือง 
12 มีนาคม 64
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com