วัคซีนจำเป็นในหญิงตั้งครรภ์

Mar 14, 2021 3,034

ผู้หญิงที่กำลังจะกลายเป็นคุณแม่มือใหม่ หลายคนไม่ได้ไปรับวัคซีนด้วยสาเหตุมาจากความวิตกกังวลกลัวจะกระทบต่อเด็กทารกในครรภ์หรือไม่ แต่ความจริงแล้วเป็นสิ่งสำคัญและจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของคุณแม่ และเด็กทารกในครรภ์

การรับวัคซีนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ สามารถรับวัคซีนได้ ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และในระหว่างตั้งครรภ์ เพราะมีความจำเป็นสำหรับเด็กทารกอย่างมาก หากทารกไม่ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอาจเข้าข่ายมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้มาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก คุณแม่ควรไปรับวัคซีนที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ
 
วัคซีนสำคัญของคุณแม่ที่วางแผนกำลังจะตั้งครรภ์ ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมในหลายๆ ด้าน สิ่งสำคัญก็คือ การไปรับวัคซีนอย่างน้อย 1 เดือนก่อนตั้งครรภ์ ได้แก่ วัคซีนหัดเยอรมัน กรณีคุณแม่ไม่เคยได้รับวัคซีน เพราะหากตั้งครรภ์ 1-3 เดือนแรกแล้วเกิดติดเชื้อโรคหัดเยอรมันจะส่งผลให้ทารกในครรภ์พิการที่อวัยวะต่างๆ อาทิ หู ตา หัวใจ แขน ขา และสมอง
 
ส่วนวัคซีนของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนคอตีบ วัคซีนไอกรน และวัคซีนบาดทะยัก เพื่อป้องกันทารกแรกเกิดติดเชื้อกรณีที่ตัดสายสะดือไม่สะอาด หรือคลอดเองที่บ้าน หรือเกิดเหตุจำเป็นต้องคลอดในรถแท็กซี่
 
สำหรับการรับวัคซีนของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ ควรให้เลื่อนไปจนกว่าจะเข้าไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเจริญที่ผิดปกติของตัวอ่อนน้อยมาก ดังนั้นการไปรับวัคซีนเป็นการลงทุนด้านสุขภาพของคุณแม่ ที่จะส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์เป็นอย่างมาก ...กันไว้ดีกว่าแก้
 
อย่างไรก็ตามคุณแม่ที่ประสงค์จะไปรับวัคซีน สามารถไปรับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศโดยก่อนรับวัคซีนต้องทำความเข้าใจ ศึกษาวัคซีนแต่ละชนิดอย่างถี่ถ้วน และควรหมั่นปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การรับวัคซีนได้ผลคุ้มค่าและถูกต้อง
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com