Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เตรียมพร้อมงานนิทรรศการกัญชาร่วมกับวิสาหกิจชุมชน

13 มีนาคม 2564 นี้ที่โรงแรมริมปาว ไฮไลต์อยู่ที่การเปิดตัวอาหารรสเด็ด ปรุงแต่งจากกัญชากว่า 20 เมนู
Date: 14/03/2564 | Update: 16/03/2564 View: 579
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์  วันที่ 13 มีนาคม 2564 นี้ที่โรงแรมริมปาว ไฮไลต์อยู่ที่การเปิดตัวอาหารรสเด็ด ปรุงแต่งจากกัญชากว่า 20 เมนู

จ.กาฬสินธุ์ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม โครงการกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 150 แห่ง ประกอบด้วยกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์  กลุ่มวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.สต.ใน จ.กาฬสินธุ์นำร่อง 3 แห่ง  จากจำนวน 8 รพ.สต.ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติดำเนินการได้ในรอบแรก ได้แก่
  • รพ.สต.หนองแวงใต้
  • รพ.สต.โคกศรี
  • รพ.สต.หนองสอ
กาฬสินธุ์เปิดเมนูเด็ดสายเขียวร้อยแก่นสารสินธุ์ 
นสพ.เสียงภูพาน  4/3/2564

 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com