Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

สธ. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกัญชาทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมทุกสหวิชาชีพ

Date: 15/03/2564 | Update: 15/03/2564 View: 505
สธ. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกัญชาทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมทุกสหวิชาชีพ  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดอบรม “หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมทุกสหวิชาชีพ สร้างความรู้ความเข้าใจ และทำงานแบบบูรณาร่วมกัน เพื่อประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย

 
          วันนี้ (15 มีนาคม 2564) ที่โรงแรมริชมอนด์ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการอบรม 233 คน
 
          นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพ โดยในปี 2564 ได้มีนโยบายการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เป็นการร่วมให้บริการระหว่างการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อการเข้าถึงบริการและได้รับยากัญชาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด มีเป้าหมายจะให้บริการในโรงพยาบาลทุกระดับจำนวน 660 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์แผนปัจจุบันผ่านการฝึกอบรม จำนวน 3,230 คน และแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย จำนวน 3,835 คน แพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1,664 คน กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการจัดอบรมเรื่องกัญชาทางการแพทย์ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทุกประเภท ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ นำกัญชาทางการแพทย์มาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการบูรณาการในการรักษาพยาบาล ทำงานร่วมกันในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
 

         “วันนี้เป็นการอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างความเข้าใจการนำผลผลิตจากพืชกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ให้มากที่สุด ตลอดจนทำความเข้าใจให้กับภาคเอกชนที่สนใจนำส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา กัญชงไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ที่จะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย และเป็นส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ” นายอนุทินกล่าว

 
          ด้านแพทย์หญิงอัมพรกล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 เพื่อให้แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ความรู้ความเข้าใจในการสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชาให้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย นำไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการบำบัดรักษาร่วมกันระหว่างแต่ละวิชาชีพ สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการรับและส่งต่อผู้ป่วย โดยมีกิจกรรม อาทิ การอภิปรายหมู่ในหัวข้อ Cannabis Medicine และประสบการณ์ในการบำบัดรักษาในประเทศไทย การบรรยาย เรื่อง Pharmacology of Cannabis Medicine, Dosing and Essential lab testing และการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและตำรับหมอพื้นบ้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพ เกี่ยวกับประสบการณ์บำบัดรักษาจริง

15 มีนาคม 2564
สธ. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกัญชาทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมทุกสหวิชาชีพ  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com