กทม.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!! ประจำวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

Mar 15, 2021 2,416
กทม.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!! ประจำวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564  (ข่าวสาธารณสุขไทย ) Healthserv.net Img1 size: 960x720 px

ประจำวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

กทม.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!! 

ตารางหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
(รายละเอียดตามรูปด้านล่าง) 

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย ร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง หมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยง อาทิ สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยเคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน 
 
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com