Home : แพคเกจ : ตรวจโควิด-19 (Covid-19)

ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่นให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน หากประชาชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายอาจติดเชื้อ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้ว สามารถตรวจได้ฟรี
หากกรณีที่ประสงค์จะตรวจโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือต้องการใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบหลักฐาน ขอตรวจได้โดยมีค่าบริการ 3,500 บาท ไม่สามารถเบิกได้
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
ตรวจแบบ RT PCR (Pooled) ต่อคน 500
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลขอนแก่น ปกส T: 043 009 900
Date: 15/03/2564 View: 1,832
image1 size: 800x1159px
 เปิดบริการตรวจ เฉพาะวันพฤหัสบดี ที่คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา เวลา 16.30-20.30 น. ติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการ โทร 043-009-900 ต่อ 1121 
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น  (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19)) Healthserv.net Img2 size: 801x960 px
 
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น  (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19)) Healthserv.net Img3 size: 1129x1505 px
 
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น  (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19)) Healthserv.net Img4 size: 1126x1508 px
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลขอนแก่น
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลขอนแก่น ปกส

54 ถนน ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]