Home :

ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

ติดต่อศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด
โทรศัพท์ 0-4322-4623 (ในเวลา)
โทรศัพท์ 0-4333-6789 (นอกเวลา)
โทรสาร 0-4322-4623 ต่อ 5605
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลขอนแก่น ปกส T: 043-009900
Date: 15/03/2564 View: 628
ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น    Healthserv.net
 
ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น    Healthserv.net
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลขอนแก่น
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลขอนแก่น ปกส

54 ถนน ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com