Home :

อัตราค่าห้องพัก โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อัตราค่าห้องพัก

*** อัตราค่าห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +66 (0) 7635 8888 ext.1163, 1164
Date: 15/03/2564 View: 568
ห้องพิเศษ V.I.P. และค่าอาหาร  3,200 บาท ต่อวัน
ห้องพิเศษเดี่ยวเดอลุกซ์ และค่าอาหาร  2,200 บาท ต่อวัน
ห้องพิเศษเดี่ยว และค่าอาหาร  1,600 บาท ต่อวัน
ห้องพิเศษคู่ และค่าอาหาร  1,200 บาท ต่อวัน
ห้องผู้ป่วยรวม และค่าอาหาร  400 บาท ต่อวัน
ห้องเด็กอ่อน  400 บาท ต่อวัน
ห้อง I.C.U. และค่าอาหาร  2,400 บาท ต่อวัน
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภู
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภู ปกส

18,20 ถนน อนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com