นายกรัฐมนตรี รับการฉีดวัคซีน covid-19 16 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 08:40 น.

Mar 16, 2021 499
นายกรัฐมนตรี รับการฉีดวัคซีน covid-19 16 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 08:40 น.  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 1093x673 px

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีฯ ฉีดวัคซีนโควิด-19 “แอสตราเซเนกา” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 16 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 08:40 น. ฉีดโดย นพ.ยง ภู่วรวรรณ

หลังจากฉีดแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรี ได้รับใบประกาศฯ ยืนยันว่าได้รับการฉีดแล้ว
และนัดหมายฉีดเข็มต่อไปในอีก 10 สัปดาห์ข้างหน้า

ระหว่างนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี จะต้องรอดูอาการอีก 30 นาที

บุคคลสำคัญที่จะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในวันนี้ด้วย ได้แก่
  • รัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วย ในรัฐบาลนี้
  • ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
  • ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
  • ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า นี้ เป็นการกลับมาฉีดตามกำหนดการ หลังจากที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 12 มีค สธ.โดยคณะกรรมการแพทย์ EOC แถลงชะลอการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนก้า แต่หลังจากได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตและ EMA จากยุโรปแล้ว จึงกลับมาทำการฉีดในวันนี้
นายกรัฐมนตรี รับการฉีดวัคซีน covid-19 16 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 08:40 น.  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 1025x639 px
นายกรัฐมนตรี รับการฉีดวัคซีน covid-19 16 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 08:40 น.  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img3 size: 1040x654 px
 
นายกรัฐมนตรี รับการฉีดวัคซีน covid-19 16 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 08:40 น.  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 1197x663 px
นายกรัฐมนตรี รับการฉีดวัคซีน covid-19 16 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 08:40 น.  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 899x541 px
นายกรัฐมนตรี รับการฉีดวัคซีน covid-19 16 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 08:40 น.  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img6 size: 989x571 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com