ทุ่งแพม แจงของมีจำกัด พร้อมเตือนระวังคนแอบอ้างใช้ชื่อไปเสนอขายชิ้นส่วนกัญชา

Mar 18, 2021 403
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในผู้นำที่บุกเบิกการปลูกกัญชาในประเทศไทย และมีผลผลิตที่สามาถเก็บเกี่ยวเพื่อใช้ทั้งในด้านการแพทย์และเชิงพาณิชย์ได้แล้ว  และเมื่อตลาดเริ่มเปิดกว้าง ความต้องการกัญชาก็มีเพิ่มมากขึ้นตามมา และเพราะวิสาหกิจแห่งนี้เป็นวิสาหกิจที่เปิด ตัวต่อสาธารณชนมากที่สุดแห่งหนึ่ง จะย่อมเป็นเป้าหมายของผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด เพื่อไปใช้ในรูปแบบต่างๆ จำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดเชิงปริมาณที่ยังมีจำกัด วิสาหกิจทุ่งแพม จึงได้ ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 13 มีค 64 ในประเด็นของผลิตภัณฑ์และได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการแอบอ้างชื่อของวิสาหกิจไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ดังนี้

เรียนคนรักกัญ...ทุกท่านทราบ
จากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีการปลดล็อกชิ้นส่วนของกัญชาและกัญชงในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ กิ่ง ก้านใบ และราก ยกเว้นช่อดอก ไม่นานมานี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งบุคคล นิติบุคคลได้ทำการติดต่อเข้ามาขอสั่งซื้อ ชิ้นส่วนของกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด โดยเฉพาะ ใบกัญชาสด และแห้ง เป็นจำนวนมาก ทางเราต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ยังไม่สามารถจัดจำหน่ายให้กับทุกท่านได้ในช่วงเวลานี้ และอยากขอแจ้งเหตุผลให้ทราบผ่านช่องทางเพจว่า

เนื่องจากการผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย์ของเราใช้เทคนิคการปลูกโดยเน้นช่อดอกเป็นหลัก และเป็นเมดิคัลเกรดเพื่อนำไปทำยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ทำให้ ชิ้นส่วนของกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด โดยเฉพาะใบสด มีจำนวนค่อนข้างจำกัด 

ซึ่งปัจจุบันทางเรายังไม่ได้ทำการจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนของกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้กับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใด ยกเว้น ผู้ร่วมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์กับเรา หรือผู้ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกันโดยเป็นโครงการที่มีมาก่อนหน้านี้เท่านั้น

หากมีบุคคล นิติบุคคล แอบอ้างถึงเรา โปรดขอให้ตรวจสอบมาที่เราได้โดยตรง และการใช้ชื่อของเราเพื่อเสนอขายหรือเสนอซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากชิ้นส่วนของกัญชาประเภทใดก็ตาม ทางวิสาหกิจชุมชนเราขอแจ้งว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น

ในอนาคตอันใกล้นี้เรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่านและได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกท่านต่อไป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน
13 มีนาคม 64 เวลา 14:05 น.  · แม่สะเรียง 
 
 
ทุ่งแพม แจงของมีจำกัด พร้อมเตือนระวังคนแอบอ้างใช้ชื่อไปเสนอขายชิ้นส่วนกัญชา  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 1242x1654 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com