Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

สัมมนา Seed-To-Sale ปฐมบท กัญชง สู่อุตสาหกรรมไทย

Date: 16/03/2564 View: 396

สัมมนา Seed-To-Sale: ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย

วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพลาเพลินฯ) โดยการสนับสนุนของอุทยานการเรียนรู้เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ และภาคอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา Seed-To-Sale: ปฐมบท “กัญชง” สู่อุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกัญชาในทางการแพทย์ และกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมด้วยนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการประชุมสัมมนา และเวิร์กช็อป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งภาคต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ ณ ห้องประชุมฟลอร่า อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา
 
การสัมมนาดังกล่าวเพื่อต่อยอดและหาโอกาสใหม่ๆ ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ให้กับกัญชงที่จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้ รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาองค์การเภสัชกรรม ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.เปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ ประธานอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 74/3 ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง (Hemp) ภก.ประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลคูเมือง โดยคณะผู้ร่วมกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานอาคารปลูกกัญชากัญชาทางการแพทย์ของวิสาหกิจเพลาเพลินฯ ด้วย

Daily News
ศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]