Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

ชาวเชียงราย สนใจขออนุญาตปลูก กัญชง มากที่สุดในประเทศไทย กว่า 800 ไร่

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เกษตรกรเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน มากรอกคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) เฉพาะกัญชง หรือแบบกัญชง 1 ที่สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย
Date: 16/03/2564 View: 1,382
ชาวเชียงราย สนใจขออนุญาตปลูก กัญชง มากที่สุดในประเทศไทย กว่า 800 ไร่  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

ชาวเชียงรายสนใจขออนุญาตปลูกกัญชงมากที่สุดในประเทศไทย กว่า 800 ไร่ หลังรัฐบาลปลดล็อกและส่งเสริม‼️


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายถูกจัดเตรียมเป็นพื้นที่ยื่นคำร้องขอปลูกกัญชง มีเกษตรกรจำนวนมาก เดินทางมารับฟังการให้ความรู้ และข้อแนะนำ ในการขออนุญาตปลูกกัญชง ในพื้นที่เชียงราย โดยมี เภสัชกรเกียรติชัย สุภามณี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล โดยมีบริษัทเอกชนด้านการเกษตรมาให้ความรู้ ทั้งขั้นตอนการเตรียมพร้อมในการปลูก และการรองรับผลผลิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนขออนุญาต

เภสัชกรเกียรติชัย ระบุว่า จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมเปิดรับลงทะเบียนขออนุญาตปลูกกัญชง มาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ประกาศกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) มีผลบังคับใช้ คือทุกคนสามารถขอปลูกได้ โดยเชียงรายมีผู้สนใจมาขออนุญาตปลูกมากที่สุดในประเทศไทย

จนถึงขณะนี้มีเกษตรกรหลายร้อยรายมาขอคำปรึกษา และยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกกัญชงรวมแล้วกว่า 800 ไร่ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เกษตรกรเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน มากรอกคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) เฉพาะกัญชง หรือแบบกัญชง 1 ที่สำนักงานสาธารณสุข จากนั้นติดต่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าว จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการจังหวัดพิจารณา จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบพิกัดพื้นที่เพาะปลูกที่แจ้ง ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 120 วัน จะแจ้งกลับไปยังเกษตรกร” หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าว
 
ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย มีการปลูกกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์งานวิจัยเมล็ดพันธุ์ และใช้ประโยชน์จากเส้นใยโดยเฉพาะการทอผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวัน พื้นที่โครงการหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า เท่านั้น ยังไม่มีการทดลองปลูกในทางการแพทย์ หรือเชิงพาณิชย์
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com