ชาวเชียงราย สนใจขออนุญาตปลูก กัญชง มากที่สุดในประเทศไทย กว่า 800 ไร่

Mar 16, 2021 642

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เกษตรกรเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน มากรอกคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) เฉพาะกัญชง หรือแบบกัญชง 1 ที่สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย

ชาวเชียงราย สนใจขออนุญาตปลูก กัญชง มากที่สุดในประเทศไทย กว่า 800 ไร่  (กัญชาทางการแพทย์ )

ชาวเชียงรายสนใจขออนุญาตปลูกกัญชงมากที่สุดในประเทศไทย กว่า 800 ไร่ หลังรัฐบาลปลดล็อกและส่งเสริม‼️


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายถูกจัดเตรียมเป็นพื้นที่ยื่นคำร้องขอปลูกกัญชง มีเกษตรกรจำนวนมาก เดินทางมารับฟังการให้ความรู้ และข้อแนะนำ ในการขออนุญาตปลูกกัญชง ในพื้นที่เชียงราย โดยมี เภสัชกรเกียรติชัย สุภามณี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล โดยมีบริษัทเอกชนด้านการเกษตรมาให้ความรู้ ทั้งขั้นตอนการเตรียมพร้อมในการปลูก และการรองรับผลผลิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนขออนุญาต

เภสัชกรเกียรติชัย ระบุว่า จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมเปิดรับลงทะเบียนขออนุญาตปลูกกัญชง มาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ประกาศกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) มีผลบังคับใช้ คือทุกคนสามารถขอปลูกได้ โดยเชียงรายมีผู้สนใจมาขออนุญาตปลูกมากที่สุดในประเทศไทย

จนถึงขณะนี้มีเกษตรกรหลายร้อยรายมาขอคำปรึกษา และยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกกัญชงรวมแล้วกว่า 800 ไร่ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เกษตรกรเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน มากรอกคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) เฉพาะกัญชง หรือแบบกัญชง 1 ที่สำนักงานสาธารณสุข จากนั้นติดต่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าว จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการจังหวัดพิจารณา จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบพิกัดพื้นที่เพาะปลูกที่แจ้ง ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 120 วัน จะแจ้งกลับไปยังเกษตรกร” หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าว
 
ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย มีการปลูกกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์งานวิจัยเมล็ดพันธุ์ และใช้ประโยชน์จากเส้นใยโดยเฉพาะการทอผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวัน พื้นที่โครงการหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า เท่านั้น ยังไม่มีการทดลองปลูกในทางการแพทย์ หรือเชิงพาณิชย์
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com