แบบสำรวจความต้องการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่ม รพ.พริ้นซ์

Mar 23, 2021 423
แบบสำรวจความต้องการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่ม รพ.พริ้นซ์  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 1269x515 px
ทำแบบสอบถามได้จากบนเว็บไซต์ กลุ่ม รพ.พริ้นซ์

หมายเหตุ
  • ทางโรงพยาบาลฯ ทำการจัดสั่งเฉพาะวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และองค์การเภสัชกรรม (GPO) แล้วเท่านั้น
  •  เมื่อท่านได้ทำการจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไป เพื่อแจ้งรายละเอียดแนวทางการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันความต้องการของท่าน
  • เมื่อวัคซีนจัดส่งถึงโรงพยาบาลฯ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปอีกครั้ง เพื่อทำการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่การเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

PRINCIPAL HEALTHCARE COMPANY
Address : No.29 Bangkok Business Center,
23rd Floor Sukhumvit 63 Rd.
Klongton-Nua,Wattana,
Bangkok 10110
 
Phone: 02-714-2173

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ |  โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี | โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก | โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร | โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน | โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com