สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โชว์ความสำเร็จการดูแลทารกแรกเกิดอายุ 5 วัน ที่ติดเชื้อ COVID-19

Mar 17, 2021 274
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โชว์ความสำเร็จการดูแลทารกแรกเกิดอายุ 5 วัน ที่ติดเชื้อ COVID-19  (ข่าวสาธารณสุขไทย ) Healthserv.net Img1 size: 800x450 px

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รักษาผู้ป่วยเด็กโควิด-19 จนอาการดีขึ้นและส่งกลับคืน  สู่อ้อมอกพ่อแม่อย่างปลอดภัย ดั่งปณิธานของกรมการแพทย์  “ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม”

 
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส         โคโรน่า (Covid-19) ระลอกใหม่ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมจัดระบบการตรวจรักษาในพื้นที่ด้วยการส่งผู้ป่วยหนักหรือกรณีมีผู้ป่วยจำนวนมากเข้าทำการรักษาในสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กซึ่งที่ผ่านมา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ทำการรักษาผู้ป่วยเด็กเป็นจำนวนมากพอสมควร กรณีเด็กทารกแรกเกิดอายุ 5 วัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ทำการรักษาจนหายขาดและส่งกลับคืนสู่อ้อมอกพ่อและแม่อย่างปลอดภัย 
 
นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับเด็กทารกแรกเกิดอายุ 5 วันที่ติดเชื้อโควิด-19 และปอดบวมจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร มีปัญหาไม่สามารถหายใจเองได้ต้องใส่อ๊อกซิเจนพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ที่สำคัญติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้ต้องฉีดยาทุก 6 ชั่วโมงและทำการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นจนสามารถหายใจเองได้และกลับคืน สู่อ้อมอกพ่อแม่อย่างปลอดภัย สถาบันฯ พร้อมดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กที่อาการยุ่งยากซับซ้อน มีทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ดูแลด้วยความใส่ใจ มีสถานที่และเครื่องมือที่ทันสมัย ให้สมกับเป็นสถาบันเฉพาะทาง
 
กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม
17 มีนาคม 2564
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com