News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
อบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564 18-20 มีนาคม 2564 จุฬาฯ HealthServ.net
อบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564 18-20 มีนาคม 2564 จุฬาฯ HealthServ.net

อบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564 18-20 มีนาคม 2564 จุฬาฯ

อบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564 18-20 มีนาคม 2564 จุฬาฯ HealthServ

อบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564”

12 มีนาคม 2021
 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564” ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมให้มุมมองที่น่าสนใจด้านเศรษฐกิจ การสร้างมูลค่าทางธุรกิจตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG โมเดล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
 
ในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ
 
  • “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและกรณีศึกษาของประเทศไทย” โดย ศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  
  • “การสร้างมูลค่าทางธุรกิจและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model”โดย รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ
  • “แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม” โดย ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  • “การจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีจากกระบวนการผลิต” โดยคุณสุรชัย ลีวัฒนานุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาฯ
  • “Workshop การออกแบบกระบวนการผลิตและสินค้าตามหลัก BCG” โดย ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/2vh2b
 
หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง