อบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564 18-20 มีนาคม 2564 จุฬาฯ

Mar 17, 2021 279
อบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564 18-20 มีนาคม 2564 จุฬาฯ  (Health Economy )

อบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564”

12 มีนาคม 2021
 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564” ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมให้มุมมองที่น่าสนใจด้านเศรษฐกิจ การสร้างมูลค่าทางธุรกิจตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG โมเดล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
 
ในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ
 
  • “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและกรณีศึกษาของประเทศไทย” โดย ศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  
  • “การสร้างมูลค่าทางธุรกิจและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model”โดย รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ
  • “แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม” โดย ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  • “การจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีจากกระบวนการผลิต” โดยคุณสุรชัย ลีวัฒนานุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาฯ
  • “Workshop การออกแบบกระบวนการผลิตและสินค้าตามหลัก BCG” โดย ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/2vh2b
 
หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com