รวมแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรพ.เอกชน ในประเทศไทย

May 06, 2021 16,298
รวมแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรพ.เอกชน ในประเทศไทย  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x389 px

เชิญทำแบบสอบถาม/แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลเอกชน

สืบเนื่องจากแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลที่เริ่มไปแล้วเมื่อต้นเดือนมีนาคมนั้น ในด้านของเอกชนไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่มีบทบาทหลักในการจัดหา นำเข้าและให้บริการฉีดกับประชาชนทั่วไป ขณะนี้ปรากฏว่ามีการออกแบบแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากโรงพยาบาลเอกชนออกมาแล้วเช่นกัน โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นเพื่อเป็นการสำรวจและเก็บข้อมูลในด้านความต้องการการฉีดวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณ และรายละเอียดความสนใจ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆที่อาจะมี (ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลกำหนดเองและอาจแตกต่างกันไป) แม้ว่าในความเป็นจริงจะยังไม่มีความชัดเจนสำหรับประเภท ยี่ห้อ ของวัคซีนที่นำเข้ามา รวมถึงกำหนดการที่แน่ชัดว่าจะมีการนำเข้าเมื่อใด และเป็นจำนวนเท่าใด

บทความนี้ได้ทำการรวบรวมแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ในประเทศไทย ไว้ดังนี้

1. โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สาขารัตนาธิเบศร์(การุญเวชเดิม) เปิดสำรวจความต้องการวัคซีน Covid-19 (syringe) "ซิโนแวค" แล้ววันนี้ โดยระบุรายละเอียดว่าเป็น 
วัคซีน ซิโนแวค (SinoVac) ต้องฉีด 2 โดส ต่อคน
** รับแจ้งความประสงค์ Phase 1 ภายในวันจันทร์ที่ 15 มี.ค. 64 เท่านั้น **
** รับแจ้งความประสงค์ Phase 2 ภายในวันพุธที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น**
หมายเหตุ - ทางโรงพยาบาลมอบประกันการรักษาพยาบาลสำหรับผู้แพ้วัคซีน โดยมีวงเงินคุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน 100,000 บาท และ วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจำนวน 1,000,000 บาท เงื่อนไขและความคุ้มครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของทิพยประกันภัย
หมายเหตุ – แบบสอบถามนี้เป็นเพียงการสำรวจความต้องการในเบื้องต้น และมิใช่การรับจองวัคซีนโควิด-19 กับโรงพยาบาลแต่อย่างใด

2. โรงพยาบาลลานนา

โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศักยภาพ และความพร้อมสูงในการให้บริการการแพทย์ ด้านโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด-19 ของ สปสช. ทำการคัดกรองตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ ไปมากกว่า 50,000 รายแล้ว และโรงพยาบาลลานนา ยังมีแผนที่จะนำเข้า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เร็วๆนี้ เพื่อบริการประชาชนชาวเชียงใหม่ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคัดสรร และเตรียมความพร้อมในการสั่งซื้อ เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด

 โรงพยาบาลลานนา จึงขอทำการสำรวจความต้องการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนชาวเชียงใหม่ก่อนว่ามีความต้องการฉีด วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบเสียค่าบริการเองนี้ ที่โรงพยาบาลลานนามากน้อยแค่ไหน เพื่อให้โรงพยาบาล สามารถกำหนดปริมาณการสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสม โดยท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจได้ที่ หน้าเว็บไซค์ของโรงพยาบาลลานนา

3. โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ กำหนดหมายเหตุไว้ดังนี้
• ทางโรงพยาบาลฯ ทำการจัดสั่งเฉพาะวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และองค์การเภสัชกรรม (GPO) แล้วเท่านั้น
• เมื่อท่านได้ทำการจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไป เพื่อแจ้งรายละเอียดแนวทางการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันความต้องการของท่าน
• เมื่อวัคซีนจัดส่งถึงโรงพยาบาลฯ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปอีกครั้ง เพื่อทำการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่การเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

4. โรงพยาบาลนครธน

ตามที่มีข้อมูลว่า ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลนครธนจึงใคร่ขอสำรวจความประสงค์ของผู้รับบริการและครอบครัวของโรงพยาบาลนครธน โดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบคำถามด้านล่าง เพื่อสำรวจความต้องการในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) (วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 )

5. กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ตามที่คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการขึ้นทะเบียนรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบางผู้ผลิต เพื่อใช้ในประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้นั้น กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจกรอกแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านวัคซีน COVID-19 แก่ผู้รับบริการ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) รับขึ้นทะเบียนวัคซีนจากผู้ผลิต และได้รับการอนุมัติเพื่อฉีดให้กับประชาชนทั่วไปได้ 
หมายเหตุ – แบบสอบถามนี้เป็นเพียงการสำรวจความต้องการในเบื้องต้น และมิใช่การรับจองวัคซีนโควิด-19 หรือการรับวัคซีนฟรีแต่อย่างใด
 

6. โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

ตามที่คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการขึ้นทะเบียนรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบางผู้ผลิต เพื่อใช้ในประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้นั้น โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้สำรวจความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติมิตรของโรงพยาบาลฯ พร้อมขอความร่วมมือจากท่านในการตอบคำถาม เพื่อสำรวจความต้องการในการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
หมายเหตุ - แบบสอบถามนี้เป็นเพียงการสำรวจความต้องการในเบื้องต้น และมิใช่การรับจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แต่อย่างใด
 

7. โรงพยาบาลพระราม 9

เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) รับขึ้นทะเบียนวัคซีนจากผู้ผลิตที่ยื่นขออนุญาตและได้รับการอนุมัติเพื่อฉีดให้กับประชาชนในประเทศแล้ว

8. โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark) 

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความ ต้องการในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อการบริการเท่านั้น [Facebook]

9. โรงพยาบาลเทพธารินทร์

เนื่องจากประเทศไทยจะได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จึงใคร่ขอสำรวจความประสงค์ของผู้รับบริการและครอบครัว ในเรื่องความต้องการรับวัคซีนดังกล่าว โดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบคำถามด้านล่าง ทั้งนี้ แบบสอบถามนี้เป็นเพียงสำรวจความต้องการ เพื่อนำไปดำเนินการให้บริการในอนาคต ไม่นับเป็นการจองวัคซีนแต่อย่างใด [Facebook]
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com