ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] รู้หรือไม่ ผู้ประกันตนทุกท่าน มีสิทธิตรวจสุขภาพ 14 รายการ ฟรี

[ประกันสังคม] รู้หรือไม่ ผู้ประกันตนทุกท่าน มีสิทธิตรวจสุขภาพ 14 รายการ ฟรี HealthServ.net

สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดได้ ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน และสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

[ประกันสังคม] รู้หรือไม่ ผู้ประกันตนทุกท่าน มีสิทธิตรวจสุขภาพ 14 รายการ ฟรี ThumbMobile HealthServ.net
[ประกันสังคม] รู้หรือไม่ ผู้ประกันตนทุกท่าน มีสิทธิตรวจสุขภาพ 14 รายการ ฟรี HealthServ


น้องออมสุข Chatbot ขอประกันสังคม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนเอาไว้ดังนี้


น้องออมสุขขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่าน ที่มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ครับ

 • มีการตรวจร่างกายตามระบบ
 • ซักประวัติ เพื่อค้นหาความผิดปกติ และประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
 • การตรวจทางห้องปฎิบัติการ ตรวจเช็คไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด การทำงานของไตเป็นต้น
 • การตรวจอื่นๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก เอ็กซเรย์
ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดได้ ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน และ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพครับ
 

น้องออมสุขแนะนำให้ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลตามสิทธิของตนเอง หรือ สอบถามสถานพยาบาลที่จะไปใช้บริการโดยตรง หรือ สอบถามสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่ ก่อนการใช้สิทธินะครับ

 ตรวจสุขภาพ 14 รายการ สำหรับผู้ประกันตน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรวจได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม


[รายชื่อรพ.ประกันสังคม]


สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆ 14 รายการ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้ตรวจเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและดูแลสุขภาพ ซึ่งตรวจได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยไปตรวจได้ ณ สถานพยาบาล/โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทุกแห่ง


รายการตรวจสุขภาพประกันสังคม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท รวม 14 รายการ ดังนี้ 

 

A. การตรวจร่างกายตามระบบ

 1. การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
  สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
  • สำหรับผู้ที่อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
  • ผู้ที่อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
  • ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
 3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
  • สำหรับผู้ที่อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
  • ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี
 4. การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart
  สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1 ครั้ง/ปี

 

B. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 1. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • สำหรับผู้ที่อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
  • ผู้ที่อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 2. ปัสสาวะ UA
  สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

C. การตรวจสารเคมีในเลือด

 1. น้ำตาลในเลือด FBS
  • สำหรับผู้ที่อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
  • ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 2. การทำงานของไต Cr
  สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 3. ไขมันในเส้นเลือดชนิด Tatol & HDL Cholesteral
  สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

 

D. การตรวจอื่นๆ

 1. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
  สำหรับผู้ที่เกิดก่อนพ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง
 2. มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
  • สำหรับผู้ที่อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
  • ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
 3. มะเร็งปากมดลูกวิธี Via
  • สำหรับผู้ที่อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
  • ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear
 4. เลือดในอุจจาระ FOBT
  สำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 5. Chest X-ray
  สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง
 
 

เช็กสิทธิสถานพยาบาลของตัวเอง

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สามารถใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมเพื่อ "ตรวจสุขภาพประจำปี" ซึ่งนอกจากสิทธิด้านทันตกรรมที่หลายคนทราบกันดีแล้ว ในปี 2564 สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้ตรวจร่างกายเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของแต่ละคน ซึ่งสามารถตรวจเช็กได้ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th/wpr/main/login
 

ติดต่อ สอบถาม
[ประกันสังคม] รู้หรือไม่ ผู้ประกันตนทุกท่าน มีสิทธิตรวจสุขภาพ 14 รายการ ฟรี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด